Rynek

Neutralność klimatyczna do 2050 r.

KE przedstawiła plan finansowania planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) Polska ma otrzymać około 27 mld EUR.

Komisja Europejska przedstawiła 14 stycznia plan finansowania przedsięwzięcia „Green Deal” (Zielony ład). Z założenia UE zamierza osiągnąć „neutralność klimatyczną” do 2050 r., przy spełnieniu niektórych warunków już w 2030 r. Do 2030 r. zakłada się ograniczenie emisji o 40%, udział OZE na poziomie 32% i poprawę efektywności energetycznej o 33% – samo to wymaga dodatkowych 260 mld EUR. Zgodnie z danymi KE, łączna kwota przeznaczona na Zielony ład to najmniej 1 bilion EUR.

Skąd wezmą się potrzebne środki? Nowy długoterminowy budżet UE na lata 2021-2027 pokryje 503 mld EUR (+25 mld EUR z funduszu ETS), w związku z postulatem poświęcenia przynajmniej 25% pieniędzy na cele klimatyczne. Finansowanie unijne ma ściągnąć dalszy kapitał: wykazano, że 279 mld EUR będzie pochodzić z połączonych inwestycji sektora prywatnego i publicznego oraz 114 mld EUR inwestycji państw członkowskich. EBI zamierza przy tym zainwestować także około 600 mld EUR w ciągu dekady w cele klimatyczne w państwach członkowskich, niezależnie od postanowień UE.

Co oznacza to dla państw członkowskich w naszej ocenie? Najprawdopodobniej sektor prywatny może mieć trudności ze sprostaniem koniecznym wydatkom. W związku z tym remedium na brak funduszy okaże się pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 TFUE. Pomoc publiczna w UE jest jednak zasadniczo zakazana, jednak z szerokim zakresem wyłączeń. Powinny ukazać się więc kolejne wyłączenia, w przeciwnym razie wsparcie publiczne trafi do przedsiębiorców jedynie w minimalnym zakresie, dozwolonym przez akty prawa pochodnego UE, co może wiązać się ze zwiększeniem zadłużenia form. Nie wiadomo także, czy nawet z pomocą sektora publicznego polską gospodarkę stać na transformację.

Polska ma otrzymać dofinansowania unijne w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). W ramach FTS Polska otrzyma 2,7 mld EUR (całkowita wartość funduszu to7,5 mld EUR). Natomiast w ramach FTS i innych powiązanych projektów (polityki spójności i de facto pieniędzy z budżetów krajowych) Polska otrzyma 27 mld EUR ze 100 mld EUR. Drugim, po Polsce, największym beneficjentem środków będą Niemcy – ok. 12% funduszy, następnie Rumunia (10%) i Francja (5%). Wielkość dofinansowań jest bezpośrednio skorelowana z poziomem emisji gazów cieplarnianych, z węglem i zatrudnieniem w górnictwie. Część polskich eurodeputowanych w krytyczny sposób ocenia zaproponowaną sumę pieniędzy. W ocenie europarlamentarzystów wartość wszystkich projektów (100 mld EUR) to kwota niewystarczająca na pokrycie gospodarczych konsekwencji pro środowiskowej polityki UE. Dla przykładu rekompensaty rynkowe dla sektora węglowego w Niemczech, tylko w 2019 r. wyniosły 40 mld EUR (szerszy komentarz w sekcji Niemiec). Wg. niektórych analiz, aby polityka UE była efektywna roczne nakłady powinny zostać zwiększone o kolejne 260 mld EUR.

Kodeks Dobrych Praktyk dla inwestycji gazowych

Izba Gospodarcza Gazownictwa przedstawiła Kodeks Dobrych Praktyk dla inwestycji gazowych.

Izba Gospodarcza Gazownictwa przedstawiła „Kodeks Dobrych Praktyk w relacji Inwestor – Wykonawca w branży gazowniczej”. Dokument nie ma charakteru powszechnie obowiązującego tzn. że nie można się na niego powołać, jako na samoistną podstawę prawną, ale potencjalnie odciśnie on swoje piętno na kształcie praktyki rynkowej. Na podstawie normatywnej m.in. art. 65 Kodeksu Cywilnego oraz zasadniczej podstawie polskiego orzecznictwa należy interpretować umowy nie w oparciu o dosłowne ich znaczenie, ale kierując się zamiarem stron. W razie wątpliwości bierze się pod uwagę także ustalone zwyczaje. Ponieważ IGG to instytucja samorządu gospodarczego – organizacja powszechna, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć jej ustalania za element ogólnie przyjętych i popieranych zasad. W przypadku wykorzystywania aktu np. w formie powoływania się na niego w obrocie, jego przepisy można z czasem uznać za zwyczajowe, w związku z czym będą wiążące dla wszystkich czynności dokonywanych w branży. W konsekwencji, przez analogie może objąć także zagadnienia nie wyrażone w tekście bezpośrednio.

Podany scenariusz nie musi się ziścić, ponieważ wszystko zależy od sposobu posługiwania się aktem. W razie opisanego ugruntowania stanie się istotny przy zawieraniu umów, gdyż w racji sporu i skierowania sprawy do rozstrzygnięcia, sąd zinterpretuje ją w kontekście zwyczajów. Znajomość „Kodeksu …” może więc okazać się więc opłacalna.

Gazprom próbuje zwiększyć sprzedaż gazu przez giełdy

Rosyjski dostawca gazu posiada znaczące nadwyżki gazu w europejskich magazynach, które próbuje sprzedać do końca okresu magazynowego w związku z czym obserwujemy presję na niski poziom cen pomimo okresu zimowego.

Rośnie obrót na ESP – elektroniczna platforma sprzedaży gazu, należąca do Gazpromu. Rosjanie z końcem 2019 r. zmagazynowali około 11 mld m3 gazu w Europie, w związku z czym mają znaczące nadwyżki gazu na rynku spot gazu. Między 2 i 8 stycznia br. sprzedano 877 mln m3 gazu, z czego w przybliżeniu 380 mln m3 dla Gaspool oraz 134 dla TTF. Średnio daje to blisko 175 mln m3 gazu dziennie (także na RDBg) w danym okresie. Można zauważyć także zakontraktowanie przepływu mniejszych ilości surowca na Węgry, Słowację oraz na granicę czeską. Odsprzedaż równoważy mniejszy wolumen transakcji zawartych pod koniec ur., chociaż ceny gazu są obecnie bardzo niskie. Rekordowy dzienny wolumen sprzedaży to około 480 mln m3 gazu.

W skali łącznego obrotu Gazpromu, ESP to jedynie marginalne narzędzie. Możliwe, że zawarte za jej pośrednictwem transakcje obejmą kilka procent całkowitej sprzedaży rosyjskiego gazu. Dla porównania – w grudniu przepływ do Europy wyniósł 15,34 mld m3, co daje nam blisko 500 mln m3 gazu dziennie w warunkach, gdy magazyny są znacznie zapełnione. Dostawy w grudniu, które zostały zakontraktowane przez ESP wyniosły około 10%.

W kontekście opóźnienia budowy NS2, która zdaniem Włodzimierza Putina może potrwać nawet do 1Q 2021 r., stanowi mniej znaczne złagodzenie niepowodzenia. Do ukończenia NS2 zostało szacunkowo
160 km.

Leave a Reply