Rynek detaliczny gazu

Projekt zmiany Prawa energetycznego. Zmiany w Zarządzie PGNiG i PSG. Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%. PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra.

W połowie stycznia br. Ministerstwo Aktywów Państwowych zgłosiło projekt obszernej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farmach wiatrowych zgodnie z Dyrektywą 2018/2001.

9 stycznia powołano nowy Zarząd PGNiG S.A. W skład zarządu weszli: Jerzy Kwieciński (Prezes), Robert Perkowski (Wiceprezes) i Jarosław Wróbel (Wiceprezes), a z dniem 15 stycznia Przemysław Wacławski i Arkadiusz Sekściński. Wspólna kadencja potrwa 3 lata. Eksperci konserwatywnie oceniają zmianę z uwagi na wyzwania związane z zakończeniem tranzytu i importu gazu z Rosji. Kluczowe zagadnienie dotyczy ciągłości strategicznych działań Spółki.

Doszło do zmian w składzie Zarządu PSG, w miejsce Prezesa spółki, pełnionego dotychczas przez Mariana Żołyniaka wstąpił Ireneusz Krupa.

W Polsce w 2019 r. zużycie energii elektrycznej spadło o 1% w skali r./r. do 169 TWh, podczas gdy krajowa produkcja spadła do poziomu 159 TWh (spadek o 4%), wg. PSE jest to najniższy poziom od 10 lat. Wskazuje się na znaczny spadek produkcji energii z węgla w Miksie energetycznym kraju -74%. W przypadku węgla kamiennego odnotowano 5%-owy spadek, a dla węgla brunatnego 15%-owy spadek. Spadek produkcji z węgla został zrekompensowany wzmożonym importem (wzrost o 5%) i wzrostem produkcji z gazu i OZE (po 3%). Udział gazu ziemnego w Miksie energetycznym wzrósł do 9%.

PGNiG i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawiązały współpracę przy realizacji projektu Geo-Metan w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk (własność JSW). Wg. analiz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajduje się do 193 mld m3 metanu. Wg. PGNiG szacunkowe roczne krajowe wydobycia gazu z pokładów węgla może sięgać do 1,5 mld m3/rocznie.

PGE wybrało wykonawcę do budowy dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra. Wykonawcą umowy, która zostanie podpisana do końca lutego br., jest konsorcjum General Electric Global Services i Polimexu Mostostal. Umowa, o wartości 3,7 mld PLN, została objęta roczną usługą serwisową. PGE oczekuje oddania bloków do użytku z końcem 2023 r.

Serinus rozpoczął prace wiertnicze na koncesji gazu ziemnego: Moftinu-1004 w Rumunii. Planowana głębokość odwiertu to 1000 m.

Ze względu na rewizję pozwolenia zintegrowanego, zakładającego korzystną zmianę wielkości emisyjnych, dla Zakładu Wytwarzania Tychy, spółka Tauron wezwała wykonawcę projektu budowy półsuchej instalacji oczyszczania spalin do wstrzymania prac.

Spada europejska produkcja energii elektrycznej z węgla. W 2019 r. roczna unijna produkcja energii z węgla spadła aż o 159 TWh do poziomu 420 TWh. Równocześnie wskazuje się na największy wzrost produkcji energii z gazu, w ur. produkcja wzrosła o 55 TWh do 501 TWh, co zarazem plasowało gaz na drugiej pozycji jako największego źródła energii. Mimo wzrostu poziomu produkcji z farm wiatrowych stały produkcji z atomu i elektrowni wodnych przełożył się na spadek całkowitego wolumenu produkcji energii elektrycznej w Europie – spadek o niecałe 150 TWh względem 2018 r.

Leave a Reply