Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

We wszystkich uwzględnianych państwach średnie dzienne temperatury drastycznie szybko się zmieniały. Można zauważyć ogólne trendy, którym nie ulegały jedynie Niemcy. W przedziale od Nowego Roku do 11. stycznia dzienne mediany zmniejszały się, spadając w przypadku Polski z poziomu około 3,5 oC do -5 oC. Poszczególne cieplejsze okresy w tym czasie to 5-6 i 9-10 stycznia. Od 12 do 15 stycznia temperatura zwiększyła się ostatecznie o ponad 4 stopnie, w wyniku korekcyjnego ochłodzenia 15 stycznia.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w pierwszych piętnastu dniach grudnia niższa niż temperatura w Niemczech o w przybliżeniu 3 oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 1 a 15 stycznia br. była praktycznie identyczna. W pozostałych państwach była niższa, jednak tylko o 0,4 oC. Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Niemcy, a najchłodniejszym Słowacja.

Leave a Reply