Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 sierpnia br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 30 371 GWh, czyli około 88%. Najwięcej surowca znajduje się w IM Wierzchowice (11 316 GWh), mniej w GIM Sanok (10 924 GWh) oraz w GIM Kawerna (8 130 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 1 777 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 1 783 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 2 231 GWh oraz odebrano 267 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1 931 mld m3 gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił
28 593 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 95% (87 TWh), Niemcy 91% (206 TWh). Belgia 91% (8,1 TWh), Francja 89% (114 TWh), Ukraina 55% (187 TWh).

Możliwe są zmiany w RŚUM, wynikające ze zwiększenia pojemności czynnej PMG Wierzchowice o 100 mln m3, dzięki zmianie technicznych warunków współpracy z systemem przesyłowym. Nie jest przy tym konieczne przeprowadzenie konsultacji publicznych. Datę wejścia w życie przewidywanych zmian określono na chwilę wprowadzenia nowej taryfy – OSM musi na początku uzyskać zgodę Prezesa URE na zmianę koncesji, ponieważ zagospodarowuje nowe zdolności magazynowe, których nie obejmuje dotychczasowa koncesja.

Gas Storage Poland oferuje zdolności magazynowe w PMG Wierzchowice i GIM Kawerna na różnych warunkach, w okresie od 15 kwietnia br. do 15 kwietnia 2024 r. Operator w trybie aukcyjnym rozdysponuje zdolności GIM Kawerna (w okresie styczeń-czerwiec br.), których nie zakupiono w 2019 r.

Leave a Reply