Austria

Austria

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,2 EUR/MWh. Kraje południowej Europy tworzą forum gazowe.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 10,62 EUR/MWh odnotowano 31 stycznia (poprzednio 12,12 EUR/MWh), zaś najwyższą 12,07 EUR/MWh w dniu 16 stycznia (poprzednio 13,16 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie stycznia wyniosła 11,55 EUR/MWh (w I poł. stycznia było to 12,70 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 23 stycznia – 323 GWh (w I poł. stycznia 390 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 819 GWh.

W związku z wydarzeniami związanymi z epidemią wirusową, chiński rząd zapewnił własne firmy, że poświadczą ich powołania się na siłę wyższą w ich zobowiązaniach z międzynarodowymi partnerami. Wiadomość zaniepokoiła uczestników dalekowschodniego rynku LNG. Spadł wolumen importu LNG z USA do Chin. Ceny LNG są niskie, możliwe, że cena spot mmBtu z dostawą spadnie poniżej 3 USD.

Włochy, Cypr, Grecja, Egipt, Grecja, Jordania, Egipt i Palestyna podpisały porozumienie o utworzeniu regionalnego forum gazowego. UE i USA występują jako stały obserwator. Prace nad powołaniem organizacji trwają od stycznia 2019 r. Z projektów gazowych na liście PCI UE, które dotyczą wymienionych państw, znalazł się m.in. gazociągi: EastMed (z Izraela do Grecji i Włoch) oraz Posejdon (Grecja-Włochy). Państwa porozumienia skupiają silnych i rozwijających się producentów gazu oraz mają bardzo korzystne perspektywy rozwoju infrastruktury przesyłowej.

Państwowy ADNOC, największy producent ropy naftowej w ZEA, podpisał z włoską firmą ENI w sprawie zbadania możliwej wzajemnej współpracy w sprawie wyłapywania, utylizacji i magazynowania CO2.

UE przygotowuje się do nałożenia sankcji na podmioty zaangażowane w poszukiwanie i wydobycie węglowodorów na spornym obszarze morskim w pobliżu Cypru – członka UE. Cypr poprosił Niemcy o mediację w konflikcie z Turcją.

Szef austriackiego koncernu energetycznego OMV otwarcie wyraził niepokój w związku z nałożeniem sankcji na Nord Stream 2, w obliczu rzekomo niewystarczającego wsparcia dla projektu ze strony UE, pomimo podnoszonego przez OMV pozytywnego wpływu gazociągu na bezpieczeństwo energetyczne UE.

Węgierski rząd ocenił, że pierwsze dostawy gazu przez gazociąg Turkish Stream dotrą na Węgry pod koniec 2021 r. albo na początku 2022 r.

Aż 5 projektów gazowych z listy PCI dotyczy Bułgarii, w tym m.in. połączenie gazowe Bułgaria –  Serbia.

Leave a Reply