Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 1,3 EUR/MWh. Holandia i Niemcy konsultują warunki VIP (wirtualny połączenie gazu na granicach). Holandia rozwija technologie wodorowe.

W II poł. stycznia br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 10,64 EUR/MWh – mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 11,94 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 31 stycznia br., wyniosła ona 9,80 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 11,1 EUR/MWh, odnotowano ją 16 stycznia.

Na początku analizowanego okresu (stan na 16 stycznia) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 29,75 p/th, a na Within-Day 29,55 p/th. W połowie omawianego okresu (stan na 24 stycznia) odnotowano spadek cen gazu na rynku Day-Ahead do 26,90 p/th. Pod koniec omawianego okresu (stan na 31 stycznia) ceny wzrosły i wyniosły na Day-Ahead 24,50 p/th. Wysoki poziom cen na początku omawianego okresu był spowodowany w głównej mierze niskim poziomem regazyfikacji LNG i poborem gazu z magazynów, co skutkowało niedoborem gazu w sieci (sięgającym w skali dziennej nawet 24 mln m3 gazu). Przesył gazu z angielskiego szelfu i Norwegii kształtował się na stabilnym poziomie. Spadek cen w połowie omawianego okresu był spowodowany ociepleniem pogody, równocześnie import gazu kształtował się na stałym poziomie. Pod koniec omawianego okresu, również nastąpiło ocieplenie co skutkowało spadkiem zużycia gazu. Przez cały okres dostawy gazu do UK z Norwegii oraz dostawy LNG nie ulegały znacznym wahaniom.

GTS i NCG ogłosiły konsultacje ws. porozumienie dot. zasad implementacji punktów VIP na punktach wejścia-wyjścia dla gazu wysokokalorycznego. Konsultacje potrwają do 29 marca.

GTS wraz z 4 partnerami otrzymali 11 mln EUR dofinansowania na projekt wodorowy w Delfzijl w Holandii. Jednostka o mocy 20 MW, będzie pierwszą tego typu w Europie.

Gasunie i Tennet przeprowadziły badania dot. budowy zintegrowanej europejskiej sieci energii energetycznej i gazu. Spółki wskazują na konieczność współtworzenia obu sieci, inwestycje w projekty wodorowe i technologię power-to-gas.

10 lutego zakończy się przetarg Gazpromu na sprzedaż 18 ładunków LNG w Terminalu w Zeebrugge. LNG zostanie dostarczone do Terminala w okresie pomiędzy połową lutego a 31 grudnia br. Gazprom odbiera w Terminalu LNG w Zeebrugge rocznie ok. 2,9 mln ton LNG z Terminalu Yamal.

Holenderski Tulip poinformował o ponad 25%-owym wzroście wydobycia gazu z morskiego złoża Q10 w QIV 2019 r. Wydobycie z, ocenianego za potencjalnie największe złoże gazu w Holandii (planowane zamknięcie Groningen w 2022 r.), wzrosło do 260 mln m3. Spółka zleciła kolejne odwierty w okolicach złoża. Pozostałym udziałowcem projektu jest EBN (40% akcji).

ACM zapowiedział na 2020 r. szczególną kontrolę agresywnych technik pozyskiwania nowych klientów przez dostawców energii. ACM oceni również propozycje inwestycyjne OSP m.in. w kontekście ich wystarczalnego zaangażowania w transformację energetyczną.

Francja planuje zwiększenie importu LNG w 2020 r. Obecnie blisko 60% dostaw trafia do kraju z Katar, Rosji i USA. W br. w 3 TLNG w Fos-sur-Mer, Montoir-de-Bretagne i w Dunkierce są zarezerwowane w 100%. GRTgaz zapowiedział modernizację Terminala Fos-sur-Mer. Zwraca się uwagę na znaczne spadki cen LNG w Azji na JKM. Kontrakty na marzec br. spadły poniżej 4 USD/mmBtu (wg. analiz do najniższego poziomu od 2016 r.) i wyniosły 3,9 USD/mmBtu. Równocześnie spada zapotrzebowanie na ten surowiec w krajach ościennych Chin m.in. Japonii, co skutkuje przekierowywaniem części dostaw pochodzących z USA do Europy. W Państwie Środka coraz więcej jednostek decyduje się na przejście na zasilanie gazowe. Prognozuje się dalszy spadek cen LNG w Azji i Europie.

EDF wstrzyma decyzję o inwestycji w 6 nowych reaktorów jądrowych do 2022 r., głównie z powodów przedłużającej się inwestycji w trzeci reaktor we Flamanville.

Leave a Reply