Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,7 EUR/MWh. Słowacja uzgodniła nowe warunki współpracy międzyoperatorskiej z Ukrainą. Czechy konsultują warunki VIP z Niemcami.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 10,6 EUR/MWh odnotowano 31 stycznia (poprzednio 12,28 EUR/MWh), zaś najwyższą 12,16 EUR/MWh w dniu 16 stycznia (poprzednio 14,23 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie stycznia wyniosła 11,30 EUR/MWh (w I poł. stycznia było to 12,96 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 28 stycznia – 17 GWh (w I poł. stycznia 22 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 131 GWh.

Słowacki OSP poinformował o podpisaniu umowy z ukraińskim operatorem w sprawie zasad i warunków współpracy transgranicznej.

Zmiany w regulacji przesyłowej między Czechami i Niemcami – prawdopodobnie związanych z Nord Stream 2. Czeski OSP rozpoczął konsultacje postanowień w sprawie 4 połączeń, w tym m.in. VTP z Gaspool oraz połączenia Brandov – EUGAL.

We współpracy z Gaz Systemem oraz Gas Connect Austria, czeski OSP rozpoczął konsultacje dotyczące projektów przyrostowej zdolności przesyłowej na granicy czesko-polskiej oraz czesko-austriackiej. Uwagi należy zgłaszać do 14 lutego br. Projekty przygotowano w oparciu o niewiążące badania zapotrzebowania z 2019 r. Aukcję przyrostowych zdolności zaplanowano na czas przeprowadzania rocznych aukcji w 2021 r.

Leave a Reply