Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Niepewne losy NS2. Wzrasta import LNG do Europy. Nowe technologie pozyskania wodoru z gazu. Niemcy zwiększają udział OZE.

W II połowie stycznia br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 10,37 – 11,61 EUR/MWh (poprzednio 11,80 – 13,21 EUR/MWh), a na GASPOOL 10,49 – 11,50 EUR/MWh (poprzednio 11,73 – 13,41 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano 16 stycznia a najniższą 31 stycznia. Średnia cena dla Niemiec w II połowie stycznia br. wyniosła 11,16 EUR/MWh (w I połowie stycznia br. wynosiła 12,47EUR/MWh).

Do 24 maja br. zapadnie decyzja ws. wniosku spółki Nord Stream 2 AG do niemieckich organów regulacyjnych o wyłączenie magistrali spod jurysdykcji prawa unijnego. USA rozważają kolejne sankcje w sprawie NS2.

Z prognoz wynika, że ze względu na korzystną aurę pogodową styczniowy eksport gazu do Europy przez Gazprom spadnie o ćwierć, do ok. 13 mld m3.

Stale wzrasta zużycie LNG w Europie względem konwencjonalnych dostaw gazu. W 2019 r. UE importowała w sumie 423 mld m3 gazu (wzrost o ponad 5%), w tym 106 mld m3 z LNG (po regazyfikacji). Stanowi to 87%-owy wzrost względem 2018 r. Największymi eksporterami LNG do Europy w 2019 r. byli Katar, który zwiększył eksport o 50%, do 30 mld m3, Novatek (21 mld m3) i USA 18 mld mu. W tym samym czasie, zauważalnie spadły rurociągowy import gazu z Norwegii o 6% do 120 mld m3 i z Algierii o 25% do 33 mld m3. Eksport Gazpromu wzrósł o 2% do 180 mld m3 (także za sprawą sprzedaży gazu na platformie elektronicznej). Analitycy oczekują dalszego wzrostu poziomu importu LNG. Obecny poziom wykorzystania europejskich terminali to średnio niespełna 50%, ale rezerwacje mocy przesyłowych na rynku stale rosną (o wykorzystaniu 100% zdolności regazyfikacyjnych niektórych terminali pisaliśmy w poprzednich wydaniach Monitora).

Dyrektor zarządzający RWE Rolf Schmitz w jednym z wywiadów poinformował o planach rezygnacji ze stanowiska. Niewykluczone, że zastąpi go dotychczasowy dyrektor finansowy spółki – Markus Krebber. Spółka nie udzieliła komentarza.

Z doniesień niemieckiej prasy wynika, że Gazprom pracuje nad rozwojem nowej niskoemisyjnej technologii produkcji wodoru. Proces tzw. pirolizy metanowej, polega na rozkładzie gazu ziemnego na węgiel i wodór przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Metoda w większym stopniu eliminuje emisję gazów cieplarnianych i nie jest aż tak energochłonna. Równoczesne nad podobną technologią pracuje Instytut Wintershall Dea.

Do 2030 r. RWE planuje redukcję 6 tys. etatów (ok. 1/3), przy sumarycznej rekompensacie zaledwie 2,6 mld EUR, ze strony rządu – w stosunku do oczekiwań spółki na wypłatę min. 3,5 mld EUR. Ardian – nowy udziałowiec EWE (26% akcji) zainwestuje nawet 560 mln USD w inwestycje spółki związane z wyjściem z energetyki węglowej.

Uniper poinformował, że elektrownia Datteln 4, która jest opalana węglem drzewnym zostanie jednak podłączona do sieci.

Niemcy stopniowo zbliżają się do osiągnięcia 65%-owego udziału OZE w Miksie energetycznym. W 2019 r. 60 TWh przesłanej przez 50Hertz (spółka-córka belgijskiego OSP Elia) energii elektrycznej wyprodukowano z OZE.

Leave a Reply