Rynek detaliczny gazu

MAP będzie miał wpływ na zmiany zarządów spółek energetycznych. Polska uzyska 2 mld EUR z funduszu UE. SN oddalił skargę PGNiG. PGNiG wykupił kolejne złoża na Morzu Północnym. URE prowadzi 10 postępowań o cofnięcie koncesji.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmie kontrolę nad 200 spółkami skarbu państwa. Podległość konkretnych podmiotów została rozdysponowana pomiędzy Ministra i Sekretarzy Stanu. Zarząd nad spółkami energetycznymi obejmie Wicepremier Jacek Sasin.

W ramach unijnego funduszu klimatycznego, o wartości 7,5 mld EUR, Polska i Niemcy będą największymi beneficjentami i otrzymają łącznie 40% kwoty (2 mld EUR dla Polski i 0,9 mld EUR dla Niemiec).

SN oddalił skargę kasacyjną PGNiG ws. kary nałożonej na spółkę przez UOKiK w 2015 r. Kara nałożona przez Urząd w 2015 r. w wysokości 10,5 mln PLN dotyczy niedostosowania się spółki do, wydanego w 2013 r. nakazu zmiany niekorzystnych dla konsumentów postanowień kontraktowych.

PGNiG sfinalizował wykup udziałów w złożu Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka uzyskała zgodę na wykup dodatkowych 10% akcji na koncesjach PL363 i PL 363B na Morzu Północnym. Udział spółki i przypadające nań wydobycie to odpowiednio 30% – 0,3 mld m3 gazu/rok. Wydobycie ze złoża ruszy na przełomie 2020 i 2021 r.

PGNiG i NFOŚiGW podpisały porozumienie o zawiązaniu współpracy w projekcie „Czyste Powietrze”. Założeniem projektu jest przyśpieszenia polskiej transformacji energetycznej na szczeblu konsumentów m.in. poprzez wspólną realizację projektów dofinansowań wymiany źródeł ogrzewania gospodarstw domowych na źródła gazowe.

URE prowadzi postępowania o cofnięcie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) i obrót gazem za granicą (OGZ) w stosunku do 10 podmiotów. Fiten będące podmiotem postępowania zakończyło sprzedaż gazu energii elektrycznej i równocześnie przekazało wszystkich klientów do innych sprzedawców. Do pozostałych podmiotów należą: Blue Cold (OPG), Blue Line Engineering (OGZ), Energia i Gaz (OPG), Green (OPG), Hermes Energy Group (OPG), Polski Operator Energetyczny (OPG), Pulsar Energia (OPG), UP Energy (OPG i OGZ).

Transition Technologies, jako jedyny podmiot biorący udział w przetargu na obsługę techniczną produktów Oracle, podpisał kontrakt z Polską Spółką Gazowniczą. Wartość umowy wynosi 12 mln PLN.

30 stycznia PGE GiEK podpisało umowę z GE i Polimexem-Mostostal na budowę dwóch bloków gazowych, o łącznej mocy 1 400 MW, w Elektrowni Dolna Odra. Wartość inwestycji to 3,7 mld PLN. Umowa obejmuje roczną usługę serwisową. Planowany termin uruchomienia jednostki to koniec 2023 r. Bloki uzyskały już 17-letni kontrakt w ramach aukcji na rynku mocy począwszy od 2024 r. Nowe bloki charakteryzują się znacznie niższym od krajowego poziomem emisji – 0,35 tony CO2/MWh wobec 0,8 tony CO2/MWh (różnica nawet do 3 mln ton rocznie).

Prezes PKP Cargo poinformował o planach zawarcia współpracy z PGNiG ws. kolejowego transportu LNG z Terminala w Świnoujściu. W Q1 br. odbędzie się pilotażowy transport. Umowa zostanie podpisana do końca czerwca br.

PKN Orlen rozważa możliwość zmiany źródła zasilania w Elektrowni Ostrołęka C z węglowego na gazowe. Udziałowcami projektu budowy elektrowni są Enea i Energa (którą planuje wykupić Orlen). Niewykluczone, że gaz zasilający jednostkę o mocy 1 GW pochodziłby z gazociągu Jamalskiego lub Polska-Litwa (2,4 mld m3 rocznej przepustowości w kierunku Litwy i 1,9 mld m3 w kierunku Polski). Dla porównania planowana konsumpcja gazu przez mającą powstać Elektrownię Dolna Odra to nawet 1,2 mld m3. W takim wypadku niewykluczone, że gaz z Litwy nie mógłby w pełni pokryć zapotrzebowania, ze względu na zapotrzebowanie na surowiec przez inne podmioty. Wzrost kosztów inwestycji, z pierwotnych 6 mld PLN brutto szacuje się na obecnie 8 – 9 mld PLN.

13 z 26 autobusów zakupionych przez Beskidzki PKS będzie napędzanych na CNG. Pierwsza partia autobusów trafi do użytku w Q2 br., a druga połowa 6 miesięcy później.

Spadki notowań na zamknięciu giełdy. Wynik PGNiG spadł o 3,4%, PKN Orlen o 0,9%, natomiast JSW o 2,3%.

Nowy prezes PGNiG wypowiedział się o przyszłym zastępowaniu gazu ziemnego wodorem. Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia działania także w tym sektorze oraz do rozwoju biogazu. J. Kwieciński oszacował, że potencjał biogazu jest równy krajowemu wydobyciu gazu ziemnego.

Prezes URE ocenił, że rynek energii należy „napisać na nowo”, w kontekście historycznej centralizacji polskiej energetyki i pisanego na jej potrzeby prawa. Może to reprezentować wolę propozycji regulacyjnych na korzyść lokalnych rynków.

Rząd prowadzi prace nad nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne, prawdopodobne jest wprowadzenie zmian w 1Q br.

Lotos i AkerBP uzyskały 2 nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii. Udział Lotosu wynosi 10 i 12% dla tych koncesji. 12% dotyczy koncesji obejmującej 21 mln boe.

Leave a Reply