Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,1 EUR/MWh.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 11,86 – 14,28 EUR/MWh (51,03 – 60,46 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 12,77 – 15,65 EUR/MWh (54,25 – 66,61 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 31 stycznia, zaś najwyższą 16 stycznia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 13,42 EUR/MWh (57,09 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 14,52 EUR/MWh (61,68 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 48,75 – 64 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 57,58 PLN/MWh, z kolei wolumen wzrósł do  300 GWh.

W 2019 r. import gazu z Rosji spadł o 6% w skali r./r. i wyniósł 60% całości importu, równocześnie import LNG wzrósł o 3%, do poziomu 23%. W 2019 r. PGNiG importowało 14,9 mld m3 gazu – o 1,3 mld m3 więcej niż w 2018 r. Na udział samego LNG – 3,4 mld m3 złożyło się 31 dostaw gazu, z kolei tylko na Q1 br. zapowiedziano, aż 10 dostaw. Od 2020 r. roczny wolumen importu LNG tylko z Kataru wyniesie 2,7 mld m3 gazu po regazyfikacji, a w latach 2024 – 2042 wolumen importu z USA wzrośnie do 9,3 mld m3. Polski Terminal jest w czołówce aktywnych jednostek w Europie. W 2019 r. osiągnał pułap ¾ zdolności przerobowych z prognozą dalszego wzrostu na 2020 r. Do 2022 r. Polska będzie importować z Rosji 8,7 mld m3 gazu w ramach kontraktu jamalskiego. W 2019 r. krajowe wydobycie gazu wyniosło 3,8 mld m3.

Nowy prezes PGNiG oczekuje, że przychylny dla spółki wynik trybunału arbitrażu przeciwko Gazpromowi, w pozytywny sposób wpłynie na spadające ceny akcji spółki. Decyzji Trybunału Arbitrażowego należy oczekiwać na przełomie lutego i marca br. W ramach strategii zwiększenia wartości rynkowej spółki zapowiedziano wzrost współpracy z podmiotami spoza grypy kapitałowej. Do końca roku pojawi się zaktualizowana strategia spółki.

Leave a Reply