Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

W opisywanym okresie średnie dzienne temperatury dla Polski i Niemiec znacząca odbiegały od pozostałych państw. Mediany w Polsce były w przybliżeniu o 3 stopnie Celsjusza wyższe niż na Węgrzech, Słowacji, czy w Czechach. Od 16 do 27 stycznia miało miejsce ochłodzenie, podczas którego spadły z niemal 5 oC do -0,2 oC. Następnie, do końca miesiąca postępowało gwałtowne ocieplenie, podczas którego sięgnęły maksymalnie 4,6 oC.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w pierwszych piętnastu dniach sierpnia wyższa niż temperatura w Niemczech w przybliżeniu o 1 oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 16 a 31 stycznia br. była wyższa o 5 oC. W pozostałych państwach była także wyższa
o 2,6 oC Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Niemcy, a najchłodniejszym Słowacja.

Leave a Reply