Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie stycznia przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 76 – 141 GWh, GCP (DE-PL) 0,2 – 6 GWh, Hermanowice [PL-UA] 7 – 11 GWh, zarejestrowano jednorazowy przepływ w przybliżeniu 68 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 17 aukcji przepustowości ciągłej i przerywanej na produkt miesięczny w lutym br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano tylko jedną z ofert, 37,3 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Tietierowka.

Gazociąg Goleniów-Lwówek (DN 1000), który ma służyć obsłudze Baltic Pipe, ma komplet zgód potrzebnych do budowy w województwie zachodniopomorskim. Do wszystkich wymaganych dokumentów, we wszystkich województwach brakuje tylko pozwolenie w lubuskiem. Dokonano również odbioru końcowego gazociągu Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle (DN 1000).

Fundusz Naturalnej Energii, współorganizowany przez Gaz System, w tym roku przyznał łącznie 250 tys. PLN na dofinansowania 25 z ponad 200 zgłoszonych projektów zlokalizowanych w Polsce.

Po zakończeniu kontraktu rosyjsko-ukraińskiego wygasły prawa Gazpromu, które wymuszały fizyczność rewersu gazowego z Polski do Ukrainy. Prezes ukraińskiego OSP poinformował o możliwości wirtualnego przesyłu, zgodnie z czym przepływ UA>PL zmniejszy się o odkupioną od Polski ilość gazu.

Komisja Europejska zatwierdziła 30 mld EUR dofinansowania na projekty energetyczne. W PE oddalono sprzeciw wobec umieszczenia na liście projektów gazowych, ale kwestia może odżyć na posiedzeniu PE w lutym br. Projekty gazowe, które bezpośrednio dotyczą Polski to: terminal LNG w Gdańsku, połączenie Polska-Słowacja (ujęta razem z połączeniem Słowacja-Węgry), Korytarz Północ-Południe, połączenie Polska-Dania, połączenie Polska-Litwa.

Duńczycy rozpoczęli budowę tłoczni gazu do obsługi gazociągu Baltic Pipe.

Leave a Reply