Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Niski poziom cen gazu na rynku SPOT, spadek o 1,30 EUR/MWh. Wzrost wykorzystania i znaczenia Terminalu LNG w Zeebrugge. Belgia, Holandia i Niemcy wprowadzają VIP. Holandia rozwija technologie wodorowe.

W I poł. lutego br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 9,34 EUR/MWh – mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 10,64 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 11 lutego br., wyniosła ona 8,87 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 9,76 EUR/MWh, odnotowano ją 5 lutego.

Na początku analizowanego okresu (stan na 3 lutego) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 25 p/th, a na Within-Day 25,15 p/th mimo awarii w przesyle z norweskich złóż Aasta Hansteen (spadek o 25 mln m3/dzień) i Kollsness (spadek o 5 mln m3/dzień). 14 lutego ceny spadły i wyniosły na Day-Ahead 20,50 p/th, a na Within-Day 20,70 p/th z uwagi na nadpodaż gazu. Po odmowie przyjęcia dostaw LNG w Chinach z powodu koronawirusa, znaczna część gazu trafiła do Europy, co spowodowało znaczny spadek jego ceny. W przypadku kontynuacji trendu można spodziewać się zatłoczenia części gazu do magazynów lub jego reeksportu na kontynent.

Luka budżetowa UE spowodowana wyjściem UK ze Wspólnoty może wpłynąć na ceny emisji CO2. ACER informuje , że okres przejściowy w stosowaniu przepisów REMIT w stosunku do podmiotów z Anglii został wydłużony do końca br. i nie ma intencji jego wydłużenia.

W 2019 r. do terminalu LNG w Zeebrugge zadokowano w sumie 2 620 statków LNG. Stanowi to znaczny wzrost względem 2018 r., kiedy liczba ta wyniosła 1 453. Szacuje się dalszy wzrost znaczenia Terminalu w skali europejskiej. W związku z podpisaniem kontraktu jamalskiego w grudniu ubiegłego roku, w terminalu oddano do użytku kolejny – 5 zbiornik na LNG o pojemności 180 tys. m3. W ramach tego kontraktu w terminalu Zeebrugee dojdzie do nawet 214 przeładunków LNG z tankowców-lodołamaczy na zwykłe tankowce LNG.

W wyniku testów i konsultacji przeprowadzonych przez OSP z Belgii i Niemiec podjęto decyzję o ostatecznej implementacji VIP począwszy od 1 kwietnia 2020 r. Oznacza to całkowitą rezygnację z aukcji dla IP dla TTF, ZTP, NCG i Gaspoola. Ostatnie aukcje na Day-Ahead i Within-Day na dzień gazowy 31 marca, odbędą się 30 marca. Pierwsza aukcja na miesięczne kontrakty na kwiecień rozpocznie się 16 marca br.

Terminal LNG w Dunkierce oferuje dodatkowe 3,5 mld m3 zdolności regazyfikacyjnych po styczniu 2021, w ramach kontraktu długoterminowego. Proces zgłaszania wstępnych wniosków zakończy się 28 lutego br.

FluxSwiss oferuje po 30 MWh dostępnych zdolności przesyłowych na punktach wejścia/wyjścia Wallbach/Gries Pass i Oltingue – Gries Pass w marcu br.

W związku z modernizacją Platformy C na złożu Troll, należącym do Equinora, spółka zwiększy dzienną produkcję gazu na znajdującym się nieopodal złożu Fram o 3,5 mln m3. W 2018 r. podjęto decyzję o wydłużeniu wydobycia ze złoża po 2030 r. Udziałowcami Framu są: Equinor (45% akcji), Var Energi (25%), Neptune Energy (15%) oraz japońskie Idemitsu (5%).

Total rozważa zaprzestanie sprzedaży olejów opałowych producentom energii elektrycznej, w związku z planami spółki dot. redukcji emisji CO2 i restrukturyzacją spółki w kierunku neutralnych klimatycznie źródeł energii.

ACM nałożył na dostawcę ciepła Hydreco obowiązek rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej w mieście Boxtel w terminie do 17 stycznia 2021. Spółka musi wybudować w regionie Magazyn Energii Termalnej. W przypadku zwłoki w wykonaniu na spółkę może zostać nałożona kara od 20 tys. do 200 tys. EUR/miesiąc.

Leave a Reply