Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu o 1,29 EUR/MWh.

W I połowie lutego ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 8,87 – 12,87 EUR/MWh (patrz ta¬bela obok), a dla cen referencyjnych gazu 9,30 – 13,33 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot w porównaniu do poprzedniego okresu spadła z 11,59 do 10,30 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niem¬czech (9,95 EUR/MWh) i TGE (12,08 EUR/MWh) wzrosłą do 2,13 EUR/MWh.

Na początku analizowanego okresu ceny gazu kontynuowały trend spadkowy osiągając wieloletnie minima. Zadecydował o tym głównie czynnik pogodowy, ale jak pisaliśmy w poprzednim numerze doszedł jeszcze niespodziewany czynnik w postaci koronowirusa hamujący światowy popyt na ropę naftową. Niemniej, od 12 lutego ceny zaczęły rosnąć. Zwłaszcza na dalszych częściach krzywej odnotowaliśmy wzrosty. Co ciekawe, nie zaobserwowaliśmy żadnych szczególnych zmian w fundamentach mogących uzasadniać takie wzrosty. Jedynie niewielki sygnał wyszedł z rynku węgla oraz wystąpiły pewne problemy z rozładunkami LNG ze względu na szalejące w Europie sztormy. Wydaje się zatem, że nastąpił po prostu market short squeeze. Ze względu na panujący od dłuższego czasu trend spadkowy, który sprowadził ceny do wieloletnich minimów rynek był zdominowany przez krótkie pozycje. Część traderów stwierdziła, że spadek cen do historycznych minimów to odpowiedni moment na zamykanie krótkich pozycji a kolejni ruszyli za nimi. Jeżeli nie pojawią się istotne fundamenty uzasadniające taki wzrost najprawdopodobniej nie zamieni się on w długoterminowy trend.

Leave a Reply