Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,42 EUR/MWh. Słowacja uzgodniła nowe warunki współpracy międzyoperatorskiej z Ukrainą.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 8,68 EUR/MWh odnotowano 2 lutego (poprzednio 10,6 EUR/MWh), zaś najwyższą 10,53 EUR/MWh w dniu 7 lutego (poprzednio 12,16 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie lutego wyniosła 9,88 EUR/MWh (w II poł. stycznia było to 11,30 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 2 lutego – 26 GWh (w II poł. stycznia 17 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 148 GWh.

Na Słowacji zamrożono maksymalne ceny energii dla małych przedsiębiorców oraz odbiorców domowych, cenom groziła nawet 15%-owa podwyżka. Średnia cena gazu dla tych podmiotów zwiększy się o 4%.

Węgrzy usprawniają techniczne i prawne warunki przepływu gazu na granicy z Ukrainą. Węgierski OSP opublikował zasady rachunkowości dla przesyłu gazu przez punkty wejścia i wyjścia w roku gazowym 2020-2021. W związku z pracami nad węgierską tłocznią gazu w Beregdaróc, pojawiają się szczególne uregulowania prawne ws. przesyłu gazu między Węgrami a Ukrainą dla poszczególnych instalacji (dotyczące zasad użytkowania, warunków i rezerwacji przepustowości) oraz tymczasowych błędów w publikowanych przez operatora danych. Z dużym wyprzedzeniem poinformowano także o zaplanowanych pracach konserwacjach.

W styczniu br. na ESP Gazprom sprzedał z dostawą na VTP w Słowacji 497 mln m3 gazu.

Leave a Reply