Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,11 EUR/MWh. Problemy z ukończeniem NS2. Prace nad wygaszeniem produkcji z jednostek węglowych.

W I połowie lutego br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 9,40 – 10,34 EUR/MWh (poprzednio 10,37 – 11,61 EUR/MWh), a na GASPOOL 9,58 – 10,56 EUR/MWh (poprzednio 10,49 – 11,50 EUR/MWh). Na NCG najwyższą cenę odnotowano 5. lutego, a najniższą 15. lutego. Na GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano 3. lutego, a najniższą 11. lutego. Średnia cena dla Niemiec w I połowie lutego br. wyniosła 9,95 EUR/MWh (w II połowie stycznia br. wynosiła 11,16 EUR/MWh).

Z powodu wymogów nałożonych przez Duńską Agencję Energii (DAE) konieczna jest rewizja prac nad magistralą NS2. Spółka Nord Stream 2 AG poinformowała, że nie planuje wykorzystania niespełniających obecnie wymagań DAE barek Fortuna i Defender, a także nie potwierdziło informacji o złożeniu do DAE wniosku o rewizję decyzji środowiskowej. Wymagania spełnia tylko jeden rosyjski statek znajdujący się obecnie na Bliskim Wschodzie – Akademik Czerski.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowym projektem strategii wodorowej dla kraju. Niemcy zakładają zwiększenie produkcji wodoru z OZE o 200% do 2030 r.

Uniper rozpoczął prace nad wymianą dwóch turbin gazowych i kotła parowego w bloku gazowym Scholven. Spółka uzyskała zgodę władz w grudniu ubiegłego roku.

W związku z przyśpieszeniem w Niemczech prac nad zerową emisją CO2, szwedzkie Vattenfall rozważa zmianę strategii odnośnie nowoczesnej elektrowni opalanej węglem – Moorburg w okolicach Hamburga. Dyrektor Zarządzający poinformował, że spółka rozważa 3 opcje: zmianę źródła zasilania jednostki na gaz ziemny lub biomasę, celem minimalizacji strat bądź nawet sprzedaż jednostki.

Liqvis GmbH (spółka-córka Unipera) i Echo Tankstellen GmbH rozpoczęły współpracę w rozwoju sieci stacji załadunku LNG dla samochodów ciężarowych. Esso należące do Echo posiada obecnie 1 000 stacji załadunku paliw. Niewykluczone, że przejdą one modernizację do celów tankowania LNG.

Na początku lutego przy elektrowni węglowej Datteln 4 w zachodnich Niemczech miały miejsce protesty aktywistów prośrodowiskowych. Protesty są m.in. związane z wyłączeniem do 2038 r. nowoczesnej elektrowni Unipera (wartość budowy to ok. 1,5 mld EUR) z krajowego planu wyjścia z węgla. Decyzja podjęta w ubiegłym miesiącu, została podyktowana propozycją ze strony spółki o wcześniejszym wygaszeniu bardziej emisyjnych jednostek.

EWE planuje inwestycję 70 mln EUR w testy związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie samochodowym. Również z badań przeprowadzonych przez OGE wynika, że 69% niemieckiego społeczeństwa określa wodór jako technologię przyszłości dla realizację polityki klimatycznej kraju.

Leave a Reply