Rynek detaliczny gazu

Kluczowe polskie projekty gazowe na liście Wspólnego Zainteresowania UE. Nowa komisja ds. nadzoru właścicielskiego nad SSP. PGNiG ze słabymi wynikami za 4Q2019 r. Rozwój bloków gazowych.

W połowie stycznia br. UOKiK wystosował do Gazpromu żądanie udostępnienia informacji i dokumentów koniecznych do prowadzenia dochodzenia – ws. Nord Streamu 2. Urząd prowadzi obecnie postępowanie dot. stron zaangażowanych finansowo w projekt  magistrali. W listopadzie ur. Urząd nałożył karę w wysokości 172 mln PLN na Engie za nieudzielenie informacji.

12 lutego PE przyjął czwartą już listę Projektów Wspólnego Zainteresowania. Na obecnej liście znajduje się o 40% mniej projektów niż na poprzednich, w tym kluczowe inwestycje Gaz-Systemu. W ramach regionu bałtyckiego wyróżniono projekt Baltic Pipie i połączenie międzysystemowe Polska-Litwa (GIPL), natomiast w ramach wsparcia połączeń na linii północ-południe: projekt budowy FSRU w Gdańsku oraz wschodnią nitkę Korytarza Północ-Południe wraz z połączeniem międzysystemowym ze Słowacją. Dzięki umiejscowieniu  na liście projekty uzyskały możliwość udziału w przyśpieszonym procesie uzyskiwania pozwoleń.

Rząd planuje powołanie specjalnej komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad SSP (Spółkami Skarbu Państwa).

Wraz z przedstawicielami rządów Niemiec, Francji i Włoch minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, zaapelowała do KE o złagodzenie wspólnotowej polityki fuzji i przejęć. Decyzja polskich władz o przystąpieniu do inicjatywy jest związana z planowaną fuzją Orlenu i Lotosu, która to musi zostać zaakceptowana przez unijne organy.

W związku z ustawową delegacją do wydania rozporządzenia, zawartą w ustawie  o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 2006 r., MAP (Ministerstwo Aktywów Państwowych) przedstawiło projekt rozporządzenia ws. zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia. Rozporządzenie obejmuje kwestie związane ze składem biokomponentów, metodę obliczania stopnia przereagowania oraz jej minimalnym poziomem. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

PGNiG opublikowało wstępne wyniki finansowe za 4Q 2019 r. Skonsolidowany zysk netto za 4Q spadł drastycznie do 30 mln PLN, podczas gdy półka oczekiwała zysków rzędu 360 mln PLN, dla porównania zysk za 3Q 2018 r. wyniósł 390 mln PLN. Słaby wynik spółki doprowadził do ponad dwókrotnego spadku zysków w skali roku. W całym 2019 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 1,37 mld PLN, natomiast w 2018 r. było to 3,21 mld PLN.

Względem 4Q 2018 r. EBITDA wzrosła o 0,2 mld PLN do 1,6 mld PLN, dla poszczególnych segmentów było to: poszukiwanie i wydobycie 690 mln PLN (wobec 1080 mln PLN rok temu), obrót i magazynowanie minus 10 mln PLN (wobec minus 350 mln PLN), dystrybucja -510 mln PLN (wobec 420 mln PLN) i wytwarzania 410 (wobec 290 mln PLN). W wyniku oceny wartości odzyskiwalnej skonsolidowana EBITDA została pomniejszona o 560 mln PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły w skali r./r. o 0,35 mld PLN i wyniosły 12,36 mld PLN.

Za przyczynę takich wyników spółki wskazuje się m.in. spadek wolumenu wydobycia i cen ropy naftowej w Norwegii, nieznacznie podwyższenie cen za paliwo w taryfy detalicznej oraz szereg innych czynników.

Najnowsza wersja, należącego do PGNIG dystrybutora LNG, – SMOKa do tankowania autobusów uzyskała certyfikat Krajowej Instytucji Miar. Legalizacja urządzenia oznacza zwiększenie konkurencyjności względem zrzeszających się w joint-venture zagranicznych spółek, przy rozwoju rynku LNG małej skali w kraju.

G.K. PGNiG skorzysta z usług akceleratora IDEA Global HugeTECH przy wyborze potencjalnych nowych startupów Grupy.

3 lutego br. Grupa Azoty podpisała porozumienie z Air Liquide ws. produkcji biometanu i wykorzystania gazów produkcyjnych. Porozumienie obejmie analizę wdrożenia innowacyjnego projektu produkcji biometanu z odpadów rolniczych, wykorzystania gazów odpadowych i poabsorpcyjnych z instalacji przemysłowych grupy, optymalizację gospodarki wodorem i CO2, oraz sposobów wykorzystania technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Enefit (spółka-córka fińskiego Eesti Energia) odnotowała 10-krotny wzrost obrotów gazu w 2019 r. W ubiegłym roku spółka sprzedała 1 TWh gazu, oraz 0,8 TWh energii elektrycznej. Enefit podwoiło, także pakiet klientów biznesowych do 550.

PSG zgazyfikowało 7 kolejnych gmin w województwie świętokrzyskim: Wiślicy, Baćkowic, Górna, Bodzentyna, Opatowca, Osieka i Waśniowej.

Z początkiem lutego na ulice Rybnika wyjechało 9 nowych autobusów napędzanych CNG. Są to pierwsze autobusy z napędem gazowym w tej aglomeracji.

Serinus poinformował o wynikach przeprowadzonego w Rumunii odwiertu Moftinu-1004. Średnie dobowe wydobycie sięga 6 tys. boe. Testy nie wykazały ryzyka spadku ciśnienia. Wkrótce odwiert zostanie podłączony do gazociągu przesyłowego.

Leave a Reply