Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,34 EUR/MWh.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 10,63 – 12,87 EUR/MWh (45,06 – 55,25 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 11,86 – 14,28 EUR/MWh (51,03 – 60,46 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 15 lutego, zaś najwyższą 5 lutego br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 12,08 EUR/MWh (51,56 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 13,42 EUR/MWh (57,09 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 44 – 58,25 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 51,34 PLN/MWh, z kolei wolumen wyniósł do 264 GWh.

PGNiG Upstream Norway podpisało umowę z Aker BP ws. wykupu udziałów na złożu gazu Alve Nord i Gina Krog  (spółka uzyska blisko 12% udziałów na koncesji PL127C ). W zamian PGNiG przekaże Aker BP 5% udziałów (z posiadanych 40% udziałów) w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B, gdzie spółka pełni rolę operatora. PGNiG Norway zapłaci dodatkowo 51 mln USD. Wg szacunków transakcja pozwoli na zwiększenie rocznego wydobycia o 100 mln m3 gazu. Umowa oczekuje ostatecznego zatwierdzenia przez norweskiego regulatora i organy obu spółek. Po transakcji spółka będzie posiadać 31 koncesji (wzrost do 200 mln boe-  o 150% w ciągu ostatnich 3 lat). W pierwszych sześciu miesiącach br. zostanie uruchomione wydobycie z dwóch złóż: Skogula i Ærfugla, na których spółka jest udziałowcem.

Przed końcem br. KE przedstawi propozycję nowej strategii ograniczenia emisji metanu z sektora naftowego i gazowego. Niewykluczone, że decyzja KE w znaczący sposób wpłynie na ceny paliw LNG np. z USA, gdzie gaz jest wydobywany w procesie szczelinowania. Organy unijne nie opracowały jeszcze porównania sumy zanieczyszczeń dla gazu dostarczanego do Europy za pośrednictwem rurociągów i tankowców LNG.

Leave a Reply