Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 lutego br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 19 768 GWh, czyli około 57%. Najwięcej surowca znajduje się w IM Wierzchowice (7 297 GWh), mniej w GIM Kawerna (6 376 GWh) oraz w GIM Sanok (6 095 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 2 180 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 3 031 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 252 GWh oraz odebrano 3 456 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 13,8 GWh i odebrano 1 139 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 17 588 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 82% (77 TWh), Niemcy 81% (184 TWh), Belgia 63% (5,6 TWh), Francja 46% (60 TWh), Ukraina 53% (170 TWh). Średni stan napełnienia w UE to 65%.

Postępują prace nad magazynem gazu w Damasławku. Gaz System podpisał z Ciechem umowy dookreślające m.in. harmonogram, zasady finansowania oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Około 25 mld m3 zdolności magazynowej na Ukrainie znajduje się w magazynach zlokalizowanych w pobliżu granicy słowackiej i polskiej. Pojemność ta zapełniona jest obecnie w około 55% – 14 mld m3.

W drugiej połowie lutego odbędą się aukcje pojemności magazynowej w Etzel EGL na okres od 1 kwietnia br. do 1 kwietnia 2021 r. Oferowany magazyn jest podłączony do NCG oraz Gaspool.

Leave a Reply