Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie lutego przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 137 – 165 GWh, GCP (DE-PL) 0,2 – 6 GWh, Hermanowice [PL-UA] 10 – 14 GWh, zarejestrowano łączny przepływ w przybliżeniu 227 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL).

Eksport gazu na Ukrainę przez Polskę zwiększył się dwukrotnie r./r., do 1,4 mld m3 w 2019 r., przez Słowację – o 42% (9,2 mld m3), przez Węgry – 9% (3,7 mld m3).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyły się 24 aukcje przepustowości ciągłej na produkt kwartalny 2 i 3Q br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano tylko jedną z ofert, 133,7 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Wysokoje.

Terminal odbiorczy Baltic Pipe oraz projekt rozbudowy węzła gazowego w Płotach do jego obsługi uzyskały komplet zgód administracyjnych. To samo dotyczy tłoczni gazu związanych z Baltic Pipe – w Odolanowie, Gustorzynie i rozbudowę tłoczni w Goleniowie.

11 lutego Enea Wytwarzanie podpisała porozumienie o przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci Gaz-Systemu z planem przyłączenia do sieci w 2023 r. – do planowanego gazociągu Gustorzyn-Wronów. Elektrownia Ostrołęka C rozważa bloki gazowe, dla których proces przyłączenia może potrwać nawet do 5 lat (rozważany termin przyłączenia to 2029 r.).

W przetargu Gaz Systemu dotyczącym budowy stacji redukcyjno-pomiarowej w Przyworach – najkorzystniejszą ofertę, w wysokości 18 mln PLN, złożyła firma Tesgas.

Dania stawia Rosjanom dotkliwe wymagania, które odnoszą się do możliwości użycia do budowy NS2 tylko statków, które posiadają system aktywnego pozycjonowania. Rosjanie muszą sprowadzać specjalną jednostkę z Azji. Zarówno NS2, jak i Baltic Pipe może opóźnić okres ochrony ryb (lipiec i sierpień br.).

Leave a Reply