Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Stały  poziom cen gazu na rynku SPOT. Plany zakończenia wydobycia gazu ze złoża Groningen oraz wykorzystania go do magazynowania zielonego wodoru. Spadek wydobycia gazu w Europie zwiększa zależność importową. GTS oferuje 3 możliwości konwersji kontraktów z dotychczasowych punktów IP na obecne VIP-y. Zwiększenie udziału projektów power-to-gas.

W II połowie lutego br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 9,36 EUR/MWh – nieznacznie więcej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 9,34 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 17 lutego br., wyniosła ona 9,03 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 9,75 EUR/MWh, odnotowano ją 20 i 21 lutego.

Na początku analizowanego okresu (stan na 16. lutego) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 29,75 p/th, a na Within-Day 29,55 p/th na co wpłynął niższy poziom regazyfikacji LNG i spadek poboru gazu z magazynów. 24 lutego, mimo ponownego niedoboru gazu w sieci (w terminalu LNG Dragon poziom regazyfikacji spadł do zera), ceny spadły i wyniosły na Day-Ahead 23,75 p/th, a na Within-Day 24,40 p/th. W tym czasie wznowił pracę Terminal  South Hook. Pod koniec omawianego okresu (28 lutego) ceny na Day-Ahead wyniosły 24 p/th nastąpiło zrównoważenie na rynku spowodowane wzrostem regazyfikacji LNG i przesyłem z Norwegii.

W kolejnym roku gazowym wydobycie gazu ze złoża Groningen spadnie do poziomu 9,3 mld m3. Prócz spadku krajowego eksportu za przyczynę należy wskazać rozwój infrastruktury stacji mieszania wodoru z azotem w Wieringermeer (która ma zostać rozbudowane) oraz w planowanej budowy Zuidbroek. Wg. badań zapotrzebowania na gaz ze złoża w tym roku spadnie z oczekiwanych 11,8 mld m3 do ok. 10 mld m3. Gronignen ma zostać ostatecznie zamknięte w 2026 r., a po 2022 r. ma pełnić jedynie funkcje awaryjnego źródła dostaw gazu.

Gasunie informuje o przyszłych planach wykorzystania złoża Groningen, gdzie ma w ramach projektu NortH2 będzie produkowany tzw. zielony wodór. Projekt zakłada budowę farm wiatrowych na Morzu Północnym o docelowej mocy 10 GW (początkowo 2,5 GW). Pierwsze turbiny mogłyby zostać wyprodukowane do 2027 r. Po czym energia z farm wiatrowych zostanie przekonwertowana w zielony hydrogen w Eemshaven. Docelowa produkcja wyniesie 800 tys. ton, co pozwoli na redukcję emisji o 7 megaton/ rok do 2040 r.

Podobny projekt budowy instalacji power-to-gas planuje Fluxys w Zeebrugge. Analizy wykazały możliwość budowy instalacji do procesu elektrolizy, w związku z czym spółka planuje ogłoszenie przetargu na budowę jednostki o mocy 25 MW. Współpracownikami projektu są Eoly i Parkwind.

Z powodu spadku wydobycia gazu na kontynencie prognozuje się wzrost importu wysokokalorycznego gazu do Belgii, Francji, Niemiec i Holandii. W wyniku oddania do użytku projektu Zuidbroek w połowie 2022 r., zniknie potrzeba produkcji gazu ze złoża Groningen. Ograniczenie krajowej produkcji do małych złóż spowoduje uzależnienie kraju od płynności importu z zagranicy.

GTS zdecydowało o hybrydowej możliwości konwersji kontraktów z dotychczasowych punktów IP na obecne VIP-y. Klienci, którym przysługują 3 opcje zdecydują o sposobie realizacji kontraktów: przeniesieniu całości kontraktów z IP-ów na ViP-y, przeniesieniu tylko konkretnych kontraktów na ViPy, lub przeniesieniu tylko części kontraktów.

Po dymisji Dyrektora Zarządzającego Engie Isabeli Kocher, spółka przedstawiła zaktualizowaną prognozę przychodów, które mają wzrosnąć znacząco w stosunku do portfela aktywów.

W związku z krajowymi strajkami EDF przełożyło planowaną przerwę konserwacyjną elektrowni atomowej Cruas 3 (900 MW). Natomiast przerwa rozpocznie się nie później niż 11 marca br.

Leave a Reply