Niemcy

Niemcy

Utrzymanie średniej ceny gazu na rynku SPOT na poziomie 9,9 EUR/MWh. Nadpodaż gazu utrzymuje niski poziom cen i wpływa na nieopłacalność importu z USA. Equinor przekazuje aktywa magazynowe gazu do Danske Commodities. Uniper sprzedaje węglowe jednostki wytwórcze.

W II połowie lutego br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 9,38 – 10,30 EUR/MWh (poprzednio 9,40 – 10,34 EUR/MWh), a na GASPOOL 9,53 – 10,42 EUR/MWh (poprzednio 9,58 – 10,56 EUR/MWh). Na NCG najwyższą cenę odnotowano 20 lutego, a najniższą 29 lutego. Na GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano 19 lutego, a najniższą także 29.lutego. Średnia cena dla Niemiec w II połowie lutego br. wyniosła 9,88EUR/MWh (w I połowie lutego br. wynosiła 9,95  EUR/MWh).

Za przyczyny spadków ceny gazu na kontynencie obok wyższych sezonowych temperatur i rekordowego poziomu zatłoczenia gazu w europejskich magazynach (wg. niektórych szacunków łącznie do nawet 100 mld m3 gazu), należy wskazać na stale rosnący poziom odbioru LNG. W skali r/r w 3Q 2019 r. do Europy importowano po dwukrotnie niższej cenie rekordową, bo większą aż o 75% ilość skroplonego gazu. Wzrost odbioru i nadpodaż LNG na Starym kontynencie jest spowodowana napiętą sytuacją w Chinach.

W trakcie trwania korona wirusa notowania spółek energetycznych w USA spadły do 80-letniego minimum (indeks S&P 500 – 500. przedsiębiorstw o największej kapitalizacji). Od początku roku cena baryłki ropy naftowej spadła o 15%, podczas gdy ceny gazu spadły poniżej progu 2 USD/mmBtu, tym samym dochodząc do historycznego minimum. Mimo to EIA prognozuje wzrost produkcji gazu w Stanach.

Spadający poziom cen gazu ziemnego jest nieproporcjonalny do stopnia wzrostu produkcji w związku z czym kolejne podmioty odnotowują spadki obrotów. Tak dla amerykańskiego Continental Resources, mimo 13%-owego wzrostu wydobycia, spadek cen o blisko 10% doprowadził do spadku zysków za Q3 2019 r. (194 do 198 mln USD).

Dyrektor zarządzający Vitola zwraca uwagę, że w przypadku kontynuacji niekorzystnego dla USA spadku cen LNG, może zniknąć ekonomiczna opłacalność eksportu tego surowca do Europy. Mimo wzrostu poziomu wykorzystania gazu w przemyśle znaczny wolumen przekierowywanych do Europy dostaw powoduje długoterminową nadpodaż surowca na rynku. Już teraz część podmiotów decyduje się na odwołanie dostaw LNG z tego kierunku. Hiszpania zapowiedziała redukcję dostaw LNG na marzec i kwiecień br. Na marzec anulowano w sumie 3 dostawy (11% – 436 tys. m3), zaś na kwiecień przewidziano ich nie więcej niż 19, co przekłada się na import 2,7 mld m3 (początkowo planowano ok. 30 dostaw). Enagas prognozuje spadek zapotrzebowania na gaz oraz spadek poboru surowca z magazynów przy wzroście ich zatłoczenia (pod koniec zimy do ok. 72%, a dla magazynów LNG do ok.63%).

Equinor zapowiedział przekazanie aktywów o pojemności 30 TWh magazynowania dla spółki zależnej Danske Commodities. Decyzja oczekuje zatwierdzenia ze strony organów państwowych.

Leave a Reply