Rynek

Przyszłość gazu w Niemczech

IEA przedstawiła informacje na temat polityki energetycznej Niemiec, które stają się kluczowym dystrybutorem rosyjskiego gazu w Europie.

Niemcy są największym konsumentem gazu w Europie. Gaz ziemny w Niemczech odpowiada za około 25% dla dwóch wskaźników TPES (ang. total primary energy supply – całkowite, pierwotne źródło energii) oraz TFC (total final consumption – całkowite, końcowe zużycie) oraz za 13% produkcji energii elektrycznej. Można powiedzieć, że przemysł państwa opiera się w znacznym stopniu na gazie, ponieważ odpowiada za około 31% zużycia Niemiec.

Roczny import Niemiec wynosi 88,7 mld m3 (w 2018 r.), ponieważ krajowa produkcja to 6,4 mld m3 (spadek o 64% od 2008 r.). Najwięcej sprowadzanego surowca pochodzi z Rosji (57%, ogromny wzrost zależności importowej z tego kierunku), Holandii (34%) oraz Norwegii (5%).

Niemcy w widoczny sposób potrzebują gazu, lecz ostatnie wydarzenia przemawiają na ich niekorzyść. Wytwarzanie gazu w UE systematycznie spada, dlatego wzmacnia się uzależnienie od importu zewnętrznego. LNG wydaje się więc korzystną alternatywą, wobec niepewności dokończenia Nord Streamu 2 oraz proponowanej polityki dywersyfikacji dostaw źródeł energii. Zdolności techniczne planowanych terminali LNG nie zbliżają się jednak do rzeczywistego zapotrzebowania państwa.

Jednocześnie, ambitne cele klimatyczne zmuszają do pośpiesznego ograniczania emisji CO2. Minimalny plan przedstawia się następująco: do 2038 r. zaplanowano całkowite odejście od węgla a do 2022 r. zamknięcie 12,5 GW mocy pochodzącej z węgla.

IEA pozytywnie ocenia użycie gazu ziemnego, jako zamiennika dla węgla oraz ropy naftowej. Ze szczegółowej analizy aktualnych danych wynikają silne rekomendacje do inwestycji w gaz ziemny. Wydaje się wręcz, że przemawiają za tym względy ekonomiczne, przy redukcyjnym wpływie bieżącej polityki. Działania, które powinien podjąć niemiecki rząd można wyrazić w kilku kluczowych zagadnieniach:

1. Przystosowanie produkcji energii z gazu do wyrównywania niestabilnej produkcji z OZE.

2. Badanie potencjału gazu ziemnego w sektorze biogazu i biometanu (szczególnie w transporcie oraz ogrzewaniu).

3. Wsparcie dla infrastruktury potrzebnej do obsługi LNG.

Leave a Reply