Upstream i LNG

Obniżanie cen LNG

Epidemia przekłada się na zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne w Chinach.

Koronawirus wpływa na obniżenie cen LNG na Dalekim Wschodzie – do nawet 2,71 USD/MMBtu. Żegluga morska napotyka liczne utrudnienia w postaci kwarantann lub certyfikacji stanu zdrowia w większość portów towarowych na świecie. Nawet wykwalifikowanemu personelowi z ważnymi badaniami odmawia się wejścia na statek w razie wątpliwości. Przestoje w obsłudze mogą nastąpić nawet w razie objęcia kwarantanną tylko jednego statku. Uczestnicy rynku kierują się listami państw wysokiego ryzyka.

Szacowany spadek wzrostu zużycia w Chinach to nawet 40%. Uprzednio przewidywano, że zapotrzebowanie wzrośnie o 5 mln ton LNG w br. Dla porównania – w 2019 r. import wzrósł o około 16%, do 62 mln ton LNG. Tygodniowy import LNG zmniejszył się o połowę, ponieważ zapotrzebowanie kształtuje się w przedziale od 10 do 50% standardowego poziomu.

Znaczne ilości surowca, który pierwotnie miał trafić do Chin, przekierowywane są do innych odbiorców.

Można spodziewać się także kolejnych zamieszań na rynku, ponieważ Chiny zapowiedziały, że od 2 marca będą możliwe zwolnienia z ceł na amerykańskie produkty, w tym LNG oraz ropę naftową. Zainteresowane podmioty składają do władz odpowiednie wnioski. Zgodnie z porozumieniem, Chiny zwiększą zakupy u Amerykanów o 50 mld USD.

Leave a Reply