Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

29 lutego br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 17 008 GWh, czyli około 49%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 330 GWh), mniej w IM Wierzchowice (5 818 GWh) oraz GIM Sanok (4 860 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 850 MWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 2 557 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 147 GWh oraz odebrano 2 907 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 1,7 GWh i odebrano 1 431 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 16 158 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 80% (75 TWh), Niemcy 79% (150 TWh), Belgia 65% (5,9 TWh), Francja 37% (49 TWh), Ukraina 52% (165 TWh).

KE porozumiała się łotewskim OSM i OSP oraz litewskim OSP w sprawie finansowania połączenia między tymi państwami. Koszt inwestycji określono na 9,7 mln EUR, z czego 5,5 mln EUR przypada na Łotwę. Rurociąg Polska-Litwa oraz Litwa-Łotwa mają m.in. zwiększyć rentowność litewskiego magazynu gazu Inčukalns.

Magazyny gazu w Danii w ciągu ostatnich lat są w sezonie używane w ponad 90%, będąc zapełnionymi w szczytowych momentach do 98%. PGNiG przy imporcie gazu z Norwegii przez Baltic Pipe będzie więc musiał liczyć się ze znacznym popytem na usługi magazynowe w Danii albo polegać w głównej mierze na norweskich i polskich magazynach.

Leave a Reply