Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie lutego przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 142 – 144 GWh, GCP (DE-PL) 0,2 – 1,7 GWh, Hermanowice [PL-UA] 8 – 11 GWh, Cieszyn (CZ-PL) 19 – 27 GWh.

Gaz System oferuje przepustowość na warunkach przerywanych – warunkowo ciągłych. W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 15 aukcji przepustowości ciągłej, przerywanej i przerywanej warunkowo ciągłej na produkt miesięcznej za marzec br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano 1 389 MWh/h przepustowości przerywanej warunkowo ciągłej dla punktu Drozdowicze rewers, 236 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Wysokoje oraz 132 MWh/h dla punktu GCP Gaz System/Ontras.

W pierwszej połowie lutego br. przesył przez punkt Mallnow wyniósł łącznie 984 GWh, jednak retroaktywnie zmieniono opublikowane dane – zgodnie z obecnymi publikacjami w ciągu całego lutego br. nie przesłano żadnej ilości gazu przez punkt Mallnow.

Wydano pozytywną decyzję środowiskową dla gazociągu Rembelszczyzna-Mory (DN700), który będzie zaopatrywał aglomerację warszawską. Połączenie realizuje się w ramach specustawy terminalowej.

Gaz System ogłosił konsultacje publiczne części B projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju w stosunku do zapotrzebowania na gaz z SGT w latach 2021-2030, włącznie z przewidywanymi działaniami w br.

Na 12 marca Gaz System zaplanował konferencję branżową w Warszawie, związaną z procesem przyłączeniowym – pod względem prawnym oraz rynkowym.

PGE, Fortum i Heat Polska podpisały umowę o przyłączenie Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Nowy blok gazowo-parowy zastąpi stary blok węglowy w 2023 r. Moc cieplna jednostki wzrośnie z 247 do 320 MWt, a moc elektryczne ze 100 do 155-180 MWe.

Rozpoczęto rozbudowę terminalu – Polskie LNG podpisało umowę z konsorcjum w składzie: Porr i TGE Gas Engineering na zaprojektowanie i montaż nowych regazyfikatorów oraz pomp kriogenicznych w terminalu w Świnoujściu. Spółka może ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w maksymalnej wysokości 533 mln EUR, czyli nawet dwóch trzecich łącznych kosztów modernizacji jednostki.

Leave a Reply