Austria

Austria

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEGH

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,25 EUR/MWh. Sprzedaż pakietu większościowego w Gas Connect Austria. OMV przedłuża negocjacje z Gazpromem, dotyczące kupna udziałów w rosyjskich złożach.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 9,70 EUR/MWh odnotowano 28 9 marca (poprzednio 9,99 EUR/MWh), zaś najwyższą 10,46 EUR/MWh w dniu 3 marca (poprzednio 10,77 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie marca wyniosła 10,08 EUR/MWh (w II poł. lutego było to 10,33 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 3 marca – 269 GWh (w II poł. lutego 213  GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 783 GWh.

OMV zapowiedział sprzedaż pakietu większościowego – 51% udziałów w Gas Connect Austria – Operatorze Sieci Przesyłowych. Koncern prowadzi projekt dezinwestycyjny, który ma trwać do 2022 r., o wartości 2 mld EUR, którego celem jest finansowanie inwestycji w sektorze chemicznym. Chodzi w tym wypadku o zakup udziałów w firmie Borealis. Nabywcą udziałów GCA ma zostać Verbund. OMV zachowuje jednak część aktywów w sektorze gazowym.

Równolegle OMV uzgodniło z Gazpromem przedłużenie do czerwca 2022 r. negocjacji w sprawie umowy o przejęcie mniejszościowych aktywów dotyczących złoża Urengojskoje (niecałe 25%). OMV przewiduje, że do 2026 r. wydajność złoża sięgnie 600 mln boe/dziennie. Wartość kontraktu to 905 mln EUR.

ACER przedstawił wyniki analizy taryf przesyłowych gazu w Austrii. Badanie przeprowadzone we współpracy z E-Control, nakierowano na sprawdzenie transpozycji kodeksu sieciowego, w zakresie zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych.

Zaktualizowano harmonogram prac remontowych węgierskiej sieci przesyłowej. FGSZ, węgierski operator zmienił plan czasowego ograniczania zdolności przesyłowych między Węgrami i Austrią we wrześniu br.

Zgodnie z informacjami Rady UE, Unia nałożyła pierwsze personalne sankcje na osoby związane z tureckimi poszukiwaniami węglowodorów w pobliżu Cypru.

Bułgaria planuje rezerwację 0,5 mld m3 zdolności regazyfikacyjnych w greckim FSRU w Aleksandropolis na okres 10 lat. Możliwość składania ofert przedłużono do 20 marca br. Jednostka powinna rozpocząć działanie w 3Q 2022 r. Projekt cieszy się znacznym zainteresowaniem, ponieważ zakładana moc jednostki to 5,5 mld m3. Natomiast podczas procedury badania popytu zgłoszono chęć zakupu ponad 12 mld m3 mocy jednostki.

Włoskie Eni zapewnia, że pomimo relatywnie trudnej sytuacji Włoch, przemysł gazowy pozostaje sprawny.

Click here to change this text

undefined

Leave a Reply