Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PEGAZ

Spadek  poziomu cen gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Zgoda na budowę stancji konwersji gazu w Zuidbroek. Integracja belgijskiego i luksemburskiego rynku gazu ziemnego. Nowa taryfa Gasunie.

W I połowie marca br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 9,16 EUR/MWh – mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 9,36 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 10 marca br., wyniosła ona 8,80 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 9,51 EUR/MWh, odnotowano ją 4 marca.

Na początku analizowanego okresu (stan na 2 marca) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 25,20 p/th, a na Within-Day 25,50 p/th na co wpłynęło, mimo znacznego poziomu regazyfikacji LNG, wysokie zapotrzebowanie na gaz przy produkcji energii elektrycznej. 9 marca ceny spadły i wyniosły na Day-Ahead 22,75 p/th, a na Within-Day 23 p/th, co było uwarunkowane spadkiem konsumpcji gazu w ciepłownictwie ze względu na wyższe niż sezonowe temperatury. W tym czasie produkcja energii z farm wiatrowych utrzymywała się na wysokim poziomie. Do końca omawianego okresu (13 marca) ceny pozostały na tym samym poziomie. W marcu zakończono nieplanowane prace konserwacyjne elektrowni atomowej w Heysham.

Ceny dostaw LNG w Azji nadal kształtują się na rekordowo niskim poziomie – dostawy na kwiecień i maj po 3,2 USD/MMBtu. PetroChina odbiera ok. 40% zapotrzebowania na gaz, z czego 70% pochodzi z gazociągów (głównie Rosji i centralnych regionów Azji). Mimo epidemii, niskie ceny surowca skłoniły podmioty z Chin i Południowej Korei do zwiększenia zakupów LNG. Chińskie Guangzhou Gas oczekuje 2 dostaw LNG w II poł. kwietnia i 1 w I poł. maja, podczas gdy indyjskie GSPC zakupiło 6 dostaw (od marca do października), a koreańskie POSCO 1 dostawę. Trafigura i Vitol podpisały kontrakt na dostawę 50 tys. MMBtu po cenie 3,45 USD/MMBtu. Wolumen lutowych obrotów LNG na ICE wzrósł o 1,5% do 241 dostaw.

Z powodu spadku cen gazu ziemnego angielski Solo Oil zrezygnował z wykupu aktywów na 14 złożach ziemnych gazu na holenderskim Morzu Północnym od ONE-Dyas. Wartość kontraktu była szacowana na 30 mln EUR. Szacowana produkcja z pakietu złóż to ponad 2 100 boe/dzień.

9 marca Minister Gospodarki i Polityki Klimatycznej wyraził zgodę na budowę fabryki azotu w Zuidbroek. Już w 2022 r. w Zuidbroek ruszy konwersja wysokokalorycznego gazu na niskokaloryczny (taki jak z Groningen). Moc przerobowa 180 tys. m3 azotu/godzinę pozwoli na redukcję produkcji z największego holenderskiego złoża o ok. 7 mld m3/rok. Z kolei rozbudowa stacji w Wieringermeer  pozwoli na redukcję produkcji o 5 mld m3.

Belgijskich regulator Creg i Luksemburski ILR zatwierdziły Balansysa jako operatora zintegrowanego rynku Belgii i Luksemburga. W tym celu zatwierdzono umowę bilansującą, kod bilansujący i program bilansujący Balansysa będącego joint venture Fluxysa i luksemburskiego Creos. Balansysa przejmie obowiązki operatora z dniem 1 czerwca 2020 r.

3 marca Gasunie przedłożyło do zatwierdzenia ACM taryfę gazową na 2021 r. Sama taryfa transportowa wzrośnie w porównaniu do 2020 r. o 4%. Wzrost kosztów transportu wynika m.in. ze spadku sprzedaży mocy (o ok. 2%). Natomiast z powodu wprowadzonej na 2021 r. tzw. neutralnej opłaty, która także składa się na całą taryfę, całościowa taryfa na 2021 r. wzrośnie o 6%. Neutralna opłata obejmuje rozliczenie usługi elastyczności przesyłu i kosztów bilansowania.

Prace konserwacyjne na interkonektorze IUK na rok gazowy 2020-2021 zaplanowana na 10 dni października 2020 r.

KE rozważa wprowadzenie wsparcia dla systemu magazynowania gazu ziemnego we Francji.

Leave a Reply