Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu do 10,10 EUR/MWh.

W I połowie marca ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 8,80 – 12,21 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 9,23 – 12,30 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot w porównaniu do poprzedniego spadła do poziomu 10,06 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (9,62 EUR/MWh) i TGE (11,82  EUR/MWh) pozostała niezmienna na poziomie 2,20 EUR/MWh.

Ceny gazu na rynku spot utrzymują się na bardzo niskich poziomach. Pewne wahania w analizowanym okresie były powodowane prognozami dotyczącymi temperatury i wietrzności. Natomiast odnotowaliśmy dalsze spadki na całej krzywej cen. Kontrakty forward spadają ostatnio głównie za przyczyną widma recesji, które niesie ze sobą epidemi koronowirusa. Analitycy są zgodni, że ta presja na ceny będzie trwała co najmniej do końca roku. Przewiduje się np., że popyt na energię elektryczną w Niemczech może spaść do poziomu najniższego od 26 lat. Sytuację pogłębiły rozmowy OPEC, które 6 marca skończyły się bez żadnych uzgodnień. Ceny ropy natychmiast zanotowały 10%-owy spadek, co oczywiście zaraz odbiło się na cenach węgla i gazu. Uwagę zwraca fakt, że aktualny poziom cen gazu ziemnego na rynku Europejskim jest już bardzo bliski kształtowania się kosztom krańcowym produkcji i transportu gazu do Europy. Pojawiają się także problemy na platformach wiertniczych gdzie pojawiły się zakażenia koronowirusem. Przedłużająca się sytuacja w tym zakresie może doprowadzić do tego, że oddziaływanie na poziom cen malejącego popytu zostanie nieco zrównoważone zmniejszaniem podaży.

Leave a Reply