Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Wyniki średnich cen za 1Q br. Większe zużycie energii elektrycznej przez osoby pracujące z domu.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 9,30 EUR/MWh odnotowano 9 marca (poprzednio 9,73 EUR/MWh), zaś najwyższą 10,33 EUR/MWh w dniu 4 marca (poprzednio 10, 60 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie marca wyniosła 9,92 EUR/MWh (w II poł. lutego było to 10,15 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 5 marca – 25 GWh (w II poł. lutego 22 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 166 GWh.

Elektrownia atomowa w Temelinie zamknęła pierwszy blok, celem wymiany paliwa. W związku z epidemią koranawirusa szczegółowy harmonogram działania nie został jeszcze ustalony. CEZ rezygnuje z wcześniej zaplanowanych przerw w dostawach prądu, ponieważ znaczna liczba osób pracuje z domu, zużywając energię elektryczną cały czas.

ERU (odpowiednik URE) informuje, że ceny gazu w Czechach w 1Q br. spadły o 6,4% w porównaniu do 4Q 2019 r. Średnia cena wynosi obecnie 697 CZK/MWh – najmniej w przeciągu ostatnich 2 lat. Jednocześnie urząd przedstawił przewidywane, średnie ceny gazu na 2Q br., dla gospodarstw domowych. W zależności od rodzaju zużycia wynoszą one od 697 do 897 CZK/MWh.

W wyniku sporu arbitrażowego Gazprom zawarł ugodę z Bulgargazem. Po przeprowadzeniu przez KE procedury antymonopolowej, zmuszono Gazprom do przekalkulowania wzoru, w oparciu o który wyliczana jest cena gazu ziemnego dla Bułgarii (zależność importowa w 80%). W wyniku oparcia wyliczenia o giełdowe ceny gazu, gaz może być nawet o 40% tańszy. Cena na rynku spadnie z 22,5 EUR do 13,5 EUR/MWh. Porozumienie wchodzi w życie z datą wsteczną od 5 sierpnia 2019 r. Bułgaria otrzyma rekompensatę w wysokości 77 mln EUR.

Leave a Reply