Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 0,2 EUR/MWh. Wzrost zużycia gazu ziemnego w miksie energetycznym Niemiec. Europejska strategia przemysłu. Postępy przy wymianie aktywów E.ON i RWE. Dobre wyniki finansowe RWE.

W I połowie marca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 9,26 – 10,17 EUR/MWh (poprzednio 9,38 – 10,30 EUR/MWh), a na GASPOOL 9,14 – 10,17 EUR/MWh (poprzednio 9,53 – 10,42 EUR/MWh). Na NCG najwyższą cenę odnotowano 4 marca, a najniższą 7 marca. Na GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano także 4 marca, a najniższą 7 i 8 marca. Średnia cena dla Niemiec w I połowie marca br. wyniosła 9,62 EUR/MWh (w II połowie lutego br. wynosiła 9,88  EUR/MWh).

W 2019 r. w Niemczech wzrosło zużycie gazu w sektorze energetycznym. Wyprzedzając węgiel kamienny, gaz znalazł się na 3 miejscu, pod względem wielkości, w miksie energetycznym kraju. Nadal, największymi źródłami produkcji energii jest atom (plany wycofania przed 2023 r.) oraz energia pochodząca z wiatru. Na lata 2020 – 2022 sprzedano już 90% zdolności produkcyjnych  energii z atomu i węgla brunatnego. Niemcy planują wyjście z węgla do 2038 r., z ewentualną możliwością skrócenia tego terminu do 2035 r. Międzynarodowa Agencja Energetyczna podkreśla, że oparcie energetyki kraju na energii wietrznej może doprowadzić do skoków cen spowodowanych bezwietrznymi okresami.

10 marca KE przedstawiła zaktualizowaną strategię przemysłu UE, której celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, przy jednoczesnej dekarbonizacji energochłonnych gałęzi do 2050 r.

Podjęto decyzję o przymusowym wykupie aktywów mniejszościowych w Innogy przez E.ON. Cena kompensacyjna wykupu akacji wyniesie 43 USD/akcja. Z powodów antykonkurencyjnych E.ON. zapowiedziało sprzedaż aktywów własnych w Czechach o wartości 800 mln EUR.

RWE opublikowało wyniki finansowe za 2019 r. Skorygowany dochód netto, głównie za sprawą wzrostu obrotów LNG podwoił się i wzrósł do 1,2 mld EUR. W wyniku wymiany aktywów z E.ON. moce spółki w farmach wiatrowych wzrosną do 9 GW, a do końca 2022 r. w wyniku nakładów 5 mld  EUR o kolejne 4 GW.

Tennet i Gasunie: do realizacji polityki klimatycznej UE konieczna będzie transformacja sieci gazowej Europy do transportu wodoru. Spółki przedstawiły 3 scenariusze transformacyjne, każdy z nich zakłada dekarbonizację rynku w znacznej mierze.

Do 29 marca ACER prowadzi konsultacje ws. metodologii klasyfikacji celów aktywacji bilansowania ofert energii oraz harmonizacji rozliczenia niezbilansowania. 6 marca ACER wydało dwie decyzje ws. metodologii określania regionalnych scenariuszy kryzysu energetycznego oraz metodologii oceny adekwatności krótkoterminowej i sezonowej.

W tegorocznym raporcie Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) przewidziała wzrost wydobycia gazu ziemnego w USA do 2050 r., głównie z powodów eksportowych. EIA prognozuje wzrost krajowego wydobycia do 2,6 mld m3, przy jednoczesnym spadku zużycia gazu do 2,4 mld m3/dzień.

Europejskie firmy energetyczne utworzyły fundusz klimatyczny na rzecz redukcji emisji o wartości 1,1 bln USD. W ufundowaniu funduszu wzięły udział m.in. BP, Repsol, Royal Dutch Shell, Total, czy Equinor.

W br. rozpoczną prace 2 elektrownie węglowe Unipera: Datteln 4 oraz w Rosji Berezovskaya 3.

Leave a Reply