Rynek detaliczny gazu

Inwestycje w bloki gazowe. Wyniki finansowe PGNiG. Polska Żegluga Morska bez kontraktu na dostawy LNG dla PGNiGu. PGNiG z kolejnym odwiertem w Pakistanie. Na rynku energii ruszają kolejne fun-dusze inwestycyjne.

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, gdzie rozszerzono listę biokomponentów o bio propan-butan, oraz związane z tym dokumenty: załącznik określający wymagania jakościowe dla bio propanu-butanu oraz metody badań jakościowych.

5 marca zgłoszono projekt nowelizacji prawa energetycznego w zgodzie z unijną dyrektywą gazową. Zmiany dot. ujednolicenia sposobu regulacji gazociągów transgranicznych.

Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego (o projekcie nowelizacji pisaliśmy w poprzednim wydaniu Monitora).

Minister Klimatu poinformował o planach wydzielenia odrębnego departamentu dla ciepłownictwa. Michał Kurtyka zapowiedział, także zmiany regulacji dot. spółdzielni energetycznych.

Ruszył program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, który jest finansowany z Funduszy norweskich. 3 marca w Ministerstwie Klimatu inaugurowano już trzecią edycję Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Budżet programu wyniesie 165 mln PLN, z czego 140 mln PLN pochodzi z funduszy europejskich.

PGNiG poinformował o planach utworzenia przedstawicielstwa na Ukrainie. Spółka zakłada dalsze akwizycje w sektorze ciepłowniczym w 2020 r.

PGNiG potwierdził utrzymanie dostaw gazu i prądu dla klientów mających opóźnienia w płatnościach ze względu na koronawirusa. W tym kontekście spółka informuje o nieuczciwych praktykach wyłudzeń pod pretekstem zaległych należności na rzecz spółki.

GK PGNiG opublikowało wyniki finansowe za 2019 r. Przychody i zysk netto grupy wyniosły odpowiednio 42 i 1,3 mld PLN. W 2019 r. znacząco wzrósł wolumen importu LNG – do ponad 0,7 mld m3 (po regazyfikacji). Wzrosła także sprzedaż dla klientów detalicznych spółki – o 100 mln m3 do 7,6 mld m3. Ze względu na spadek cen gazu spółka odnotowała spadek przychodów w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie o 10% do 1,45 mld PLN, podczas gdy w pozostałych segmentach odnotowano wzrost. Łączny wolumen sprzedaży poza GK wzrósł o 6% do 31 mld m3.

PGNiG uruchomiło kolejny odwiert eksploatacyjny w Pakistanie. Spółka uruchomiła już 8. odwiert na dwóch eksploatowanych złożach: Rehman i Rizq. Odwiert Rehman-7 jest zlokalizowany w prowincji Sindh w dystrykcie Dadu. Zeszłoroczne wydobycie ze złoża przypadające na PGNiG wyniosło 200 mln m3. Odwiert na głębokości blisko 3 tys. metrów prowadzi spółka-córka Exalo Drilling. Gaz typu Tight jest sprzedawany na rynku lokalnym.

PGNiG Venture uruchomił coroczny nabór innowacyjnych projektów dla branży poszukiwawczo-wydobywczej i energetycznej.

Polska Żegluga Morska nie uzyskała kontraktu na przewóz LNG do polskiego Terminala w Świnoujściu. PGNiG poinformowało, że nie otrzymało ważnego dokumentu oferty.

4 marca Tauron dokonał synchronizacji turbozespołu gazowego bloku parowo-gazowego (produkcja ok. 400 MW) w Elektrociepłowni Stalowa Wola z Krajową Siecią Elektroenergetyczną. Wkrótce nastąpią prace przygotowawcze do uruchomienia bloku w pełnej konfiguracji.

Wg. doniesień blok PGNiG na Żeraniu rozpocznie prace przed sezonem grzewczym 2020/2021.

UOKiK nałożył karę 380 tys. PLN na Proton Polska Energia za stosowanie nieuczciwych praktyk, polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez podszywanie się pod inną firmę. Postępowanie wszczęto jeszcze przeciwko spółce pod nazwą Gasoenergia Polskie Zakłady Energetyczne.

Ostrołęka ogłosiła przetarg na dostawę 10 autobusów na CNG po cenie do 12 mln PLN, przy terminie dostawy do 12 miesięcy. Wiceprezes GK Lotos poinformował o planach komercyjnej sprzedaży wodoru. W ramach projektu budowy FSRU w Gdańsku (który mógłby także obsługiwać klientów na lądzie), poinformowano o wejściu projektu w końcową fazę studium wykonalności.

Rybnik planuje gazyfikację 4 dzielnic: Ochojca, Golejowa, Grabowni i Kłokocina.

Leave a Reply