Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

15 marca br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 15 185 GWh, czyli około 35%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (6 695 GWh), mniej w IM Wierzchowice (4 686 GWh) oraz w GIM Sanek (3 804 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 397 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 1 629 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 415 GWh oraz odebrano 2 187 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 3,5 GWh i odebrano 1 374 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 14 788 mld m3 gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 77% (72 TWh), Niemcy 75% (169 TWh), Belgia 67% (6 TWh), Francja 32% (41 TWh), Ukraina 52% (165 TWh). Stan napełnienia UE to 57%.

Operator Systemu Magazynowego w Danii informuje, że magazyny gazu są w pełni funkcjonalne, pomimo przekierowania części pracowników do pracy z domu.

Chorwacki terminal LNG na wyspie Krk zostanie uruchomiony z dniem 1 stycznia 2021 r., zgodnie z informacjami podanymi przez LNG Croatia LLC. Jednocześnie, do 23 marca br. trwają konsultacje publiczne w sprawie poprawek do regulaminu terminalu. Roczna zdolność regazyfikacyjna jednostki to 2,6 mld m3 gazu.

Z wypowiedzi wiceprezesa PGNiG wynika, że doprowadzenie gazu do wschodniej części Polski jest bardziej opłacalne z wykorzystaniem litewskiego terminalu LNG. Spółka zawarła umowę na wyłączne korzystanie ze stanowisk przeładunkowych LNG dla tirów w Kłajpedzie.

Leave a Reply