Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W pierwszej połowie marca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 144 – 284 GWh, GCP (DE-PL) 0,2 – 48 GWh, Hermanowice (PL-UA) 9 – 12 GWh, zarejestrowano także przepływ 26,17 – 26,43 GWh przez punkt Cieszyn (CZ-PL) , nie zarejestrowano przepływu przez punkt Drozdowicze rewers (PL-UA).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 16 aukcji przepustowości ciągłej, przerywanej i przerywanej warunkowo ciągłej na produkt kwartalny za 2 i 3Q br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano 1 207 MWh/h oraz 807 MWh/h przepustowości przerywanej warunkowo ciągłej dla punktu Hermanowice.

Po raz kolejny retroaktywnie zmieniono dane o przesyle przez punkt Mallnow, zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami w drugiej połowie lutego przesłano prze niego 983 GWh.

Do 19 marca br. Gaz System prowadzi konsultacje publiczne w sprawie zmiany IRIESP SGT Jamał- Europa na polskim odcinku gazociągu. Do 24 marca trwają natomiast konsultacje (w języku angielskim) w sprawie Środkowoeuropejskiego Planu Inwestycyjnego 2019 (CEE GRIP). Dokument zawiera 10-letni plan rozwoju rynku gazu ziemnego oraz infrastruktury gazowej w regionie. Oprócz analizy regionalnej państwa członkowskie posiadają opracowanie analogicznych danych w ujęciu  całej UE. CEE GRIP obejmuje m.in. Niemcy, Polskę, Czechy, Słowację, Austrię i Węgry. Jednym z głównych celów dokumentu jest współpraca w zakresie wspólnego bezpieczeństwa dostaw. Większość uwzględnianych projektów (80) to gazociągi przesyłowe, oprócz nich wzięto pod uwagę m.in. 5 projektów związanych z LNG.

Zgodnie z treścią raportu CEE GRIP, zdecydowano, że nie powstanie nowy interkonektor Polska-Ukraina. Konsultacje organizowane przez polskiego i ukraińskiego operatora w sprawie GCP Gaz System – TSOUA potrwają natomiast do 4 maja br.

Gazociąg Goleniów-Lwówek (do obsługi Baltic Pipe) otrzymał ostatnią potrzebną zgodę na budowę.

Marcin Kapkowski został nowym wiceprezesem Gaz Systemu.

Prezes Naftogazu prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie kolejnych kroków przeciw NS2. Rosyjski statek, który będzie kończyć budowę gazociągu, może dotrzeć na duńskie wody za 2 miesiące.

Click here to change this text

Leave a Reply