Austria

Austria

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEGH

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. OMV uzgadnia szczegóły przejęcia pakietu większościowego w Borealis. Zniszczenie gazociągu między Turcją i Iranem.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 7,97 EUR/MWh odnotowano 30 marca (poprzednio 9,70 EUR/MWh), zaś najwyższą 9,37 EUR/MWh w dniu 22 marca (poprzednio 10,46 EUR/MWh). Średnia cena w II połowie marca wyniosła 8,76 EUR/MWh (w I poł. marca było to 10,08 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 30 marca – 317 GWh (w I poł. marca 269 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 2 586 GWh.

Pierwotne plany inwestycyjne OMV w zielone technologie w br. opiewały na 2,4 mld EUR, jednak zdecydowano się je zmniejszyć do poziomu poniżej 2 mld EUR. Koncern także postanowił, że odłoży zakup udziałów w rosyjskich projektach dotyczących złoża gazu Achimow. Operacje w Rosji miały łącznie sięgnąć 1,5 mld EUR. OMV uzgodniło ze sprzedawcą (Mubadala) zakup udziałów w spółce Borealis, który pozwala na zostanie właścicielem łącznie 75% udziałów.  Płatność nastąpi w dwóch partiach, po 2,34 mld USD. Termin późniejszej z nich pływa z końcem 2021 r.

Wstrzymano eksport gazu z Iranu do Turcji. Bezpośrednią przyczyną jest wybuch gazociągu, który wcześniej kilkukrotnie był atakowany przez Kurdów. Turcja w ur. sprowadziła z Iranu prawie 8 mld m3 gazu. W oparciu o umowę tureckiej, państwowej spółki Botas, do 2026 r. możliwy był import około 10 mld m3 rocznie.

Węgierska, państwowa firma MOL ogłosiła odkrycie złoża węglowodorów na norweskim szelfie kontynentalnym. Wielkość znaleziska to maksymalnie 71 mln boe.

Planowany terminal w greckim mieście Aleksandropolis w niewiążącej procedurze badania zapotrzebowania na jego wykorzystanie otrzymał wynik 12,2 mld m3 gazu rocznie. W ramach wiążącej procedury rezerwacji na 15 lat, ten wynik skurczył się do 2,6 mld m3, z zakładanych 5,5 mld m3 rocznej zdolności.

Z wypowiedzi węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że Węgrzy negocjują zwiększenie zakupów rosyjskiego gazu do 4,2 mld m3 gazu. Surowiec prawdopodobnie zostałby fizycznie dostarczony przez powstający gazociąg Turkish Stream. Kwestia ewentualnego opóźnienia w jego budowie, w związku z epidemią koronowirusa nie jest jednak jasna.

Leave a Reply