Belgia i Holandia

Belgia i Holandia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PEGAZ

Spadek poziomu cen gazu na rynku SPOT o 1,2 EUR/MWh. Prace nad nowelizacją ustawy o ciepłownictwie. Problemy i konsultacje w związku z implementacją VIP-ów. Epidemia koronawirusa spowalnia inwestycje w infrastrukturę.

W II połowie marca br. średnia cena Day Ahead na TTF wyniosła 8,10 EUR/MWh – znacznie mniej niż w poprzednim okresie, w którym była ona równa 9,16 EUR/MWh. Najniższą cenę na TTF odnotowano 31 marca br., wyniosła ona 7,15 EUR/MWh. Z kolei najwyższa cena wyniosła 9,47 EUR/MWh, odnotowano ją 16 marca.

Na początku analizowanego okresu (stan na 16 marca) ceny gazu dla rynku Day-Ahead na NBP wyniosły 23,80 p/th, a na Within-Day 23,50 p/th, na co wpłynęło, zmniejszone zapotrzebowanie sektora ciepłowniczego i energetycznego. 23 marca ceny spadły i wyniosły na Day-Ahead 22,0 p/th, a na Within-Day 21,50 p/th, co było uwarunkowane znaczną nadpodażą gazu w sieci (ok. 30 mln m3), oraz wyższą temperaturą niż przewidywano (ok. 3oC). 30 marca odnotowano ponowny spadek cen, na rynku Day-Ahead do poziomu 18,75 p/th, a na Within-Day do19,0 p/th.

Holenderski rząd przygotowuje się do nowelizacji prawa o ciepłownictwie. ACM udzielił ME niezbędnych uwag w tym zakresie. Postuluje się wprowadzenie niezależnego organu nadzoru kompetencji na rynku celem promocji podmiotów prywatnych. Najważniejsze zmiany dot. sposobu regulacji warunków produkcji, dystrybucji i dostaw ciepła, energii elektrycznej i gazu przez OSP.

W związku z implementacji punktów VIP i wstępnymi problemami, Gasunie OSP wprowadza niezbędne zmiany celem poprawy ich efektywności. Również do 3 maja Gasunie będzie prowadzić konsultacje ws. poprawy integracji i działania punktów VIP, zwłaszcza dla połączeń VIP z Fluxysem.

Gasunie opublikowało dobre wyniki finansowe za 2019 r. Zysk operacyjny spółki i zysk netto wzrosły odpowiednio o 28 mln EUR i 15 mln EUR do 531 mln EUR i 69 mln EUR, przy utrzymaniu znacznych nakładów na inwestycje – 91 mln EUR w stosunku do 78 mln EUR w roku 2018.

1Q br. okazał się rekordowym pod względem wyników dla terminalu LNG w Zeebrugge. W pierwszych trzech miesiąca odnotowano rekordowe ilości dostaw z odpowiednio: 15, 27 i 30 tankowców. 55 z 72 operacji polegało na przeładunku pochodzących z Jamału tankowców-lodołamaczy LNG na konwencjonalne statki. Tym samym wyczerpano możliwości przeładunkowe Terminala (niedawno rozbudowanego o drugie molo przeładunkowe). W porównaniu do 2018 r. w 2019 r. liczba dostaw LNG podwoiła się i osiągnęła poziom 130. W porównaniu do zrealizowanych już dostaw w tym roku – stanowiących blisko połowę wartości z 2019 r. można oczekiwać kolejnego rekordu dostaw. Mimo to zdolności regazyfikacyjne terminalu nie są w pełni wykorzystywane. Do końca roku wciąż istnieje możliwość rezerwacji 48 dostaw, podobnie w przyszłym roku. Natomiast w przypadku kontraktów długoterminowych na lata 2022 – 2026 jest to jedynie nieznacznie więcej, bo 58. Przeładunek LNG na ciężarówki, także osiągnął rekordowy poziom blisko 1000 cystern. Zgodnie z informacjami operatora terminala stan epidemiologiczny nie wpływa na możliwości operacyjne jednostki.

Fluxys potwierdziło planowaną datę prac konserwacyjnych na Interkonnektorze IUK w terminie, które nastąpią w okresie 11 – 20 listopada br.

Z powodu epidemii koronowirusa OGE i Fluxys Tenp zawiesiły prace nad projektem budowy stacji kompresowania w Mittelbrunn łączącej magistrale Megal i Tenp. Prace przełożono na 2021 r. Odsunięcie budowy w terminie może wiązać się z narażeniem na niebezpieczeństwo przerw w dostawach dla południowych Niemiec i Szwajcarii.

Leave a Reply