Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh. Organ regulacji wzywa do przedsiębiorców do łagodniejszego traktowania odbiorców. E.ON wyprzedaje aktywa.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 7,39 EUR/MWh odnotowano 28 marca (poprzednio 9,30 EUR/MWh), zaś najwyższą 9,31 EUR/MWh w dniu 21 marca (poprzednio 10,33 EUR/MWh). Średnia ważona cena w II połowie marca wyniosła 8,45 EUR/MWh (w I poł. marca było to 9,92 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 16 marca – 25 GWh (w I poł. marca, także 25 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 205 GWh.

W związku z pandemią koronowirusa, ERU zaapelowało do przedsiębiorstw energetycznych o pobłażliwe traktowanie odbiorców energii, w postaci zaniechani natychmiastowego nienaliczania kar i wyciągania innych konsekwencji związanych ze zwłoką w płatnościach.

Sam Urząd również ulgowo potraktował przedsiębiorców, co wyraziło się w odroczeniu terminu składania niektórych dokumentów oraz niewyciąganiu ujemnych konsekwencji za określone opóźnienia. Urząd od 18 marca do odwołania ograniczył także godziny swojej pracy.

Niemiecki koncern E.ON wyprzedaje swoje aktywa związane z rynkiem detalicznym w Czechach. Zmiana wynika z regulacji antymonopolowych, które kontrolują obszar kontrolowanego rynku przez kwalifikowane podmioty. Wartość sprzedawanych aktywów oszacowano na 800 mln EUR.

Leave a Reply