Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja

Zmiany kursów walut ważnym czynnikiem zmiany cen gazu na Wschodzie. Spadek przesyłu gazu przez terytorium Ukrainy.

W II poł. marca na litewskiej giełdzie gazu GET Baltic dokonano 71 transakcji (liczba transakcji w I połowie miesiąca – 74). Średnia cena 1 MWh gazu znacznie wzrosła i wynosi 11,35 EUR/MWh (wobec 11,25 EUR/MWh w I połowie marca).

Na Ukrainie 1 marca weszła w życie nowa taryfa Naftohazu – gaz kosztuje obecnie 3 981 UAH/1000 m3 – 15,09 EUR/MWh (wobec 4 661 UAH w lutym).

Na Białorusi i w Rosji taryfy ustalane są administracyjnie (patrz tabela i wykres obok).

Wladimir Putin wyraził zgodę na opracowanie studium wykonalności i realizację wstępnych prac nad projektem Siła Syberii 2. Gazociąg połączy pola gazowe na Syberii zachodniej i Jamale z zachodnimi Chinami. Dotychczas gaz mógł trafić stamtąd jedynie do Europy.. Przewidywana przepustowość magistrali to 50 mld m3/rok.

W związku ze wzrostem cen baryłki ropy naftowej, najniższy od 2016 r. kurs rubla odnotował wzrost o 1,5%.

Styczniowy i lutowy eksport gazu przez Gazprom do Europy przez terytorium Ukrainy nie spełniał wymogów minimalnego przesyłu – 178 mln m3 gazu/ dobę. W ramach klauzuli „ship or pay” w przypadku niezrealizowania wymaganego minimum, Gazprom będzie zobowiązany do zapłaty za równowartość nieprzesłanego wymaganego wolumenu.

Novatek podpisał z niemieckim Nauticorem list intencyjny ws. rozwoju rynku LNG małej skali w regionie Morza Bałtyckiego.

Celem zabezpieczenia wydobycia, Rosja wydłużyła długość zmian personelu na platformach wydobywczych w Arktyce.

Gazprom poinformował o kwarantannie 20 pracowników na złożu Bovanenkovo (jednym z największych w północno-zachodniej Rosji). Izolacja personelu ze względu na koronawirusa trwała od 16 do 30 marca br.

Transneft odnotował 20%-owy spadek przychodu netto za 2019 r., do 2,3 mld USD. Spółka planuje wzrost przesyłu ropy naftowej z zeszłorocznego poziomu 523 do 528 mln ton.

ME Rosji negatywnie ocenia decyzję OPEC-u o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej, co może w konsekwencji przełożyć się na fluktuacje cen surowca.

27 marca Wladimir Putin i Donald Trump telefonicznie podjęli decyzję o podjęciu wspólnych działań na rzecz stabilizacji globalnego rynku energii, m.in. poprzez działalność w G20. Strony stwierdziły, również że obecna sytuacja na rynku ropy naftowej jest niekorzystna dla każdej ze stron, w związku z czym zaplanowano kolejne negocjacje.

Transneft otrzymał oferty przetargowe na dostawę w sumie 1 mln ton ropy naftowej (z czego już 630 tys. ton w kwietniu br.) do białoruskich rafinerii. Oferty nie zostały jeszcze sfinalizowane.

16 marca Gazprom Neft otworzyła nową jednostkę przetwórczą ropy naftowej nieopodal Moskwy, dzięki czemu poziom ten nie spadnie o 600 tys. ton w następnym miesiącu.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych regulatorów

Leave a Reply