Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1,1 EUR/MWh. Wstępne umowy na wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Brunsbüttel. Projekt zaostrzenia polityki klimatycznej UE. Niepewne wyniki Unipera ostateczna decyzja o przejęciu przez Fortum.

W II połowie marca br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 7,81 – 9,84 EUR/MWh (poprzednio 9,26 – 10,17 EUR/MWh), a na GASPOOL 7,66 – 9,85 EUR/MWh (poprzednio 9,14 – 10,17 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano 16 marca, a najniższą 31 marca. Średnia cena dla Niemiec w II połowie marca br. wyniosła 8,55 EUR/MWh (w I połowie marca br. wynosiła 9,62 EUR/MWh).

German LNG Terminal GmbH poinformowało o dużym zainteresowaniu ofertą mającego powstać w Brunsbüttel terminalu LNG. 24 marca poinformowano o podpisaniu szeregu umów wstępnych, które choć nie są jeszcze wiążące to określają kluczowe warunki dostaw.

KE rozpoczęła prace legislacyjne nad restrykcyjną rewizją celów klimatycznych. Projekt nowelizacji zakłada zmianę wysokości celu emisji z obecnych 40% do 50, a nawet 55% do 2030 r. Od 31 marca do 23 czerwca 2020 r. będą trwały konsultacje publiczne w tej sprawie.

17 marca BP, Evonik, Nowega, OGE i RWE Generation podpisaly list intencyjny ws. projektu GET H2 Nukleus. Inicjatywa zakłada budowę sieci zielonego wodoru łączącej Lingen i Gelsenkirchen (ok. 130 km wzdłuż niemiecko-holenderskiej granicy).

W związku z drastycznym spadkiem ceny ropy naftowej, norweski Equinor wprowadził plan oszczędnościowy, polegający na redukcji kosztów.

E.ON. wyemitowało 5,5-letnie zielone obligacje o wartości 750 mln EUR.

W 2019 r. odnotowano spadek krajowych emisji gazów cieplarnianych o 6% w skali r/r.

Po wykupie części udziałów spółki przez Fortum, Uniper odnotował lepsze od zakładanych wyniki finansowe za 2019 r. Jednak agencja ratingowa S&P mimo podtrzymania spółki na poziomie BBB negatywnie oceniła możliwość utrzymania zdolność kredytowej przez spółkę w przyszłości. Fortum uzyskało wszystkie niezbędne zgody dla przejęcia w dwóch transakcjach 21% akcji, w wyniku czego zawartość portfela akcyjnego spółki w Uniperze wzrośnie do minimum 71%. Zysk netto Unipera w 2019 r. wzrósł ponad oczekiwania i wyniósł 644 mln EUR, w stosunku do minus 442 mln EUR w 2018 r. Gaz, wraz z wodorem i OZE, stoi na pierwszym miejscu pod względem planowanych inwestycji, na które w br. spółka przeznaczy 1,2 mld EUR. Planowana EBIT na 2020 r. waha się od 0,75 do 1 mld EUR.

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych PEGEZ

Leave a Reply