Rynek detaliczny gazu

Nowe kompetencje Ministerstwa Klimatu. Nowa taryfa PSG. Upadłość Hermes Group. Rozwój rynku LNG małej skali w kraju – nowa stacja Lotosu.

W ramach piątego filaru rządowego projektu tarczy antykryzysowej na inwestycje publiczne zostanie przeznaczone do 30 mln PLN. Prócz transformacji energetycznej V filar zakłada utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, inwestycje w infrastrukturę i inne działania antykryzysowe. Minister Klimatu powołał Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa (zwłaszcza elektroenergetycznego). Rozwiązano Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa.

Projekt rozporządzenia RM z dnia 24 marca zakłada przeniesienie kierownictwa nad działem energetyki z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) do Ministerstwa Klimatu (MK). Natomiast w MAP-ie powstanie nowy dział Aktywów Państwowych. Od 21 marca organem właściwym do udostępniania rezerw strategicznych jest Minister Klimatu, któremu podlega Agencja Rezerw Materiałowych.

MAP zgłosiło do konsultacji projekt zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które to miało wejść w życie 26 marca br. Ponieważ wejście regulacji do obrotu prawnego mogłoby wpłynąć na „bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Energetycznego”, zwłaszcza OSP, OSD i wytwórców energii przesunięto w czasie datę obowiązywania wspomnianego rozporządzenia o 6 miesięcy.

MK informuje o podjęciu niezbędnych działań w zakresie rynku energetyki, OZE i programów ochrony powietrza. Nowe regulacje dadzą możliwość wydłużenia terminów dla inwestorów, których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych, dot. to zarówno sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, jak i maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji.

MK ogłosiło nabór do środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Wysokość środków do rozdysponowania sięga 580 mln PLN.

Do TLNG w Świnoujściu dotarła 88 dostawa skroplonego gazu. Ładunek o zawartości 120 mln m3 (po regazyfikacji) został dostarczony z Kataru.

Na ten moment PGNiG nie przewiduje renegocjacji umów dostaw gazu do Polski.

W związku z epidemią odwołano zaplanowane na 25 marca nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG-u.

Ze względu na ceny ropy i gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych PGNiG oczekuje trudnego 2020 r. Obecna sytuacja rynkowa, odbija się w negatywny sposób, zwłaszcza na długoterminowych kontraktach gazowych. W 2019 r. przychód Grupy wyniósł 42 mln PLN, a zysk netto PGNiG-u wyniósł 1,4 mld PLN.

GK Unimot opublikował pozytywne wyniki finansowe za 2019 r. Skonsolidowane przychody wzrosły w skali r./r. o 32%, do 4,45 mld PLN. Również Serinus odnotowało pozytywne wyniki. Przychody w ubiegłym roku wzrosły z 8 do 23 mln USD.

PGNiG Termika poinformowało o planach rozpoczęcia budowy elektrociepłowni gazowej EC Przemyśl w 2Q br. o mocy 10,7 MW. Koszt inwestycji to 29,5 mln PLN, z czego 5,6 mln PLN pochodzi z dofinansowań. Budowa potrwa niecałe 1,5 roku. General Electric złożyło ofertę zakupu dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 i dwóch turbin parowych STF-D650 o mocy do 1,4 GW do Elektrowni Dolna Odra.

PGNiG informuje o wzroście atrakcyjności swojego elektronicznego biuro obsługi klienta spółki (w skali tygodnia wzrost o 700% do 735 nowych i przepisanych umów).

18 marca Prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla PSG. Wzrost opłaty dystrybucyjnej wyniesie ok. 3,5%. Realna zmiana wielkości rachunku dla odbiorcy końcowego wyniesie 1%. Taryfa wprowadziła nowe grupy taryfowe i zasady przeliczenia taryf na najmniejszych odbiorców, do czego muszą się przystosować sprzedawcy gazu. 

Firma transportowa, Omega Pilzno, podpisała umowę z Iveco Poland na zakup 50 ciężarówek z napędem na LNG. ZTM w Lublinie dokonał zakupu 12 autobusów elektrycznych od Solarisu. Wartość kontraktu to 32 mln PLN. Spółki z GK Lotos podpisały umowę o budowie stacji dokującej LNG w Gdańsku-Osowej. Stacja ma zostać oddana do użytku w połowie 2021 r.

Sąd Rejonowy w Warszawie wzywa byłych klientów upadłej Hermes Energy Group do zgłaszania wierzytelności do postępowania upadłościowego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował, że liczba instalacji biogazu rolniczego wzrosła od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. z 96 do 103 wytwórców, tym samym ilość energii elektrycznej wytworzonej z biogazu wzrosła do 646 GWh.

W kwietniu br. KGHM rozpocznie realizację projektu fotowoltaicznego w Legnicy, o mocy 3 MW. Spółka planuje kolejne projekty o łącznej mocy 105 MW.

Leave a Reply