Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,4 EUR/MWh. PGNiG zwyciężyło w sporze arbitrażowym z Gazpromem. Spadek importu gazu wysokometanowego z UE.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 9,58 – 11,43 EUR/MWh (43,33 – 50,43 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 11,27 – 12,21 EUR/MWh (48,66 – 53,25 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 27 marca, zaś najwyższą 16 marca br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 10,42 EUR/MWh (47,24 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 11,82 EUR/MWh (51,14 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w prze¬dziale: 38 – 55 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 45,70 PLN/MWh, z kolei wolumen wzrósł znacznie do 434 GWh.

PGNiG wygrało w sporze arbitrażowym z Gazpromem ok 1,5 mld USD. Nowy wzór cenowy jest bezpośrednio powiązany z notowaniami gazu w Europie Zachodniej. Wzór będzie retroaktywnie obowiązywać od 1 listopada 2014 r. Więcej informacji zamieszczamy w sekcji News.

Zgodnie z danymi URE w 4Q 2019 186 podmiotów posiadało koncesję na obrót gazem i aktywny udział w obrocie wzięło 99 podmiotów. Wolumen obrotu w OTC wyniósł 11 270 GWh, po średniej cenie 90,37 PLN/MWh. Z kolei wolumen obrotów na TGE wyniósł 44 269 GWh (z czego 5,5 GWh na RDNG, 2 GWh na RDBG i 36,5 na RTTG), po średniej cenie 91,41 PLN/MWh. Względem 4Q 2018 r. ilość gazu wysokometanowego pochodzącego z UE spadła o ponad 51%, natomiast import LNG wzrósł o 18%.

Wkrótce upłynie kadencja obecnego zarządu TGE. GPW ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa spółki. Ogłoszono także postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych i wiceprezesa zarządu ds. finansowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, TGE powołało Radę Rynkową, złożoną z przedstawicieli sektora energetycznego. Na pierwszym spotkaniu (25 marca) postanowiono o podjęciu działań na rzecz utrzymania ciągłości notowań na rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Leave a Reply