Warunki pogodowe

Warunki pogodowe

Komentarz pogodowy

Wykres aktualnych średnich temperatur, po długim okresie przewyższania temperatur historycznych, widocznie zbliżył się do nich w drugiej połowie marca we wszystkich uwzględnianych państwach. Od początku analizowanego okresu do przełomu 19 i 20 marca dzienne mediany w Polsce podniosły się z 4 do 10 stopni, żeby następnie spaść poniżej -1 oC już 23 marca. W napływie kolejnej, gwałtownej fali ocieplenia wartość ta wywindowała się do około 7 oC 28 marca, natomiast ostatniego dnia miesiąca znów spadła, w okolice 0 oC.

W statystycznym ujęciu, temperatura w Polsce była w pierwszych piętnastu dniach sierpnia wyższa niż temperatura w Niemczech o w przybliżeniu 1 oC.

W porównaniu do uśrednionej temperatury w analogicznych okresach z ostatnich 10 lat, temperatura w Polsce między 16 a 31 marca br. była wyższa o 0,7 oC. W pozostałych państwach była także wyższa, o 1,3 oC. Statystycznie najcieplejszym państwem okazały się Węgry, a najchłodniejszym Czechy.

Źródło: opracowanie własne

Leave a Reply