Zdolności magazynowe

Zdolności magazynowe

31 marca br. stan napełniania magazynów GSP wyniósł 15 779 GWh, czyli około 46%. Najwięcej surowca znajduje się w GIM Kawerna (7 402 GWh), mniej w IM Wierzchowice (4 679 GWh) oraz w GIM Sanok (3 699 GWh). W porównaniu z analogiczną datą z zeszłego roku, jest go więcej o 2 041 GWh. Od początku miesiąca w instalacji przybyło łącznie 572 GWh gazu ziemnego. W tym samym czasie zatłoczono 730 GWh oraz odebrano 136 GWh surowca.

W analogicznym okresie ubiegłego roku zatłoczono 83 GWh i odebrano 1 133 GWh gazu, a ogólny stan napełnienia wynosił 13 738 GWh gazu.

Procentowe napełnienie gazem magazynów w poszczególnych państwach europejskich przedstawia się następująco: Austria 73% (69 TWh), Niemcy 71% (162 TWh), Belgia 72% (6,4 TWh), Francja 30% (39 TWh), Ukraina 51% (164 TWh). Stan napełnienia UE to 54% (600 TWh).

Przedstawiciele Eurogas-u wydali niejednoznaczne komunikaty. Z jednej strony podano niepokojące informacje o tym, że bezpieczeństwo energetyczne UE nie jest pewne, z uwagi na nieprzewidywalność skutków epidemii, z drugiej jednak strony zapewniono, że systemy gazowe są przygotowane do zarządzania wszelkimi zmianami popytu oraz podaży. Spółki Gas Storage Poland oraz Gazy System tymczasem powołały, we własnym zakresie, zespoły do spraw rozprzestrzeniania się koronowirusa. Obaj operatorzy zapewnili o prawidłowym funkcjonowaniu najważniejszej infrastruktury.

Leave a Reply