Zdolności przesyłowe

Zdolności przesyłowe

W drugiej połowie marca przesył dla wybranych punktów wahał się w przedziale: PWP (SGT-KSP) 138 – 329 GWh, GCP (DE-PL) 46 – 48 GWh, Hermanowice [PL-UA] 10 – 11 GWh, Cieszyn (CZ-PL) 26 – 27 GWh, nie zarejestrowano przy tym przepływu przez punkt Drozdowicze rewers (PL-UA).

W analizowanym okresie na platformie GSA odbyło się 15 aukcji przepustowości ciągłej, przerywanej i przerywanej warunkowo ciągłej na produkt miesięczny za kwiecień br., organizowanych przez Gaz System, Gaz System ISO oraz N4G. Wylicytowano 1 156 MWh/h przepustowości przerywanej, warunkowo ciągłej dla punktu Drozdowicze rewers, 576 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu SGT Mallnow, 576 MWh/h przepustowości ciągłej dla PWP, 345 MWh/h dla punktu GCP Gaz System – Ontras, 23 MWh/h przepustowości ciągłej dla punktu Tietierowka.

PGE i Gaz System zawarły umowę o przyłączenie Elektrowni Dolna Odra do sieci – powstanie 63-kilometrowy gazociąg pod dostawy LNG (DN 700) oraz stacja gazowa do obsługi połączenia. Bloki powinny rozpocząć działanie do końca 2023 r.

Zgodnie z oświadczeniem OSP –realizacja inwestycji strategicznych przebiega zgodnie z harmonogramem. Do 10 kwietnia br. Gaz System prowadzi konsultacje w sprawie zmian w prowadzonym przez siebie mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących. Gaz System darował 665 tys. PLN na publiczną służbę zdrowia.

Przy realizacji gazociągu Polska-Litwa na odcinku Kuków – granica litewska Gaz System podpisał umowę o roboty budowlane z JT S.A. oraz umowę o nadzór inwestorski z MGGP S.A.

Gazociągowi Baltic Pipe brakuje tylko jednej zgodny na lądową budowę. Chodzi o odcinek od Niechorza do części morskiej. Realizatorzy przygotowują już bezpośredni teren pod budowę połączenia. Pozwolenie na budowę Baltic Pipe wydano dla odcinków: Węzeł Płoty – Tłocznia Goleniów (42 km), Terminala Odbiorczego Konarzewo do Węzła Przesyłu Gazu Płoty (37 km), Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie (5 km).

Źródło: opracowanie własne

* dostępna zdolność przesyłowa przerywana
** zdolność na punkcie Cieszyn jest zakontraktowana do 2026 r. w ramach procedury Open Season

Leave a Reply