Austria

Austria

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEGH

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,3 EUR/MWh. Spadek cen LNG w Azji do historycznego minimum – 2,30 USD/mmBtu.

Spadek średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 7,93 EUR/MWh odnotowano 3 i 4 kwietnia (poprzednio 7,97 EUR/MWh), zaś najwyższą 8,64 EUR/MWh w dniu 7 kwietnia (poprzednio 9,37 EUR/MWh). Średnia cena w I połowie kwietnia wyniosła 8,19 EUR/MWh (w II poł. marca było to 8,76 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 6 kwietnia – 247 GWh (w II poł. marca 317GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 1 584 GWh.

Węgierski OSP zakwestionował zasady użytkowania interkonektora z Serbią, w ramach open season, a także dokonał zmian w 10-letnim planie rozwoju sieci odnośnie do połączenia międzysystemowego z Serbią. Węgrzy zaktualizowali także dostępne zdolności przesyłowe na warunkach przerywanych w okresie po 9 kwietnia br. dla połączeń: Austria-Węgry (64 MWh/h), Węgry-Rumunia (417 MWh/h) oraz Węgry-Ukraina (w zależności od warunków technicznych).

Bułgaria wyłączyła do połowy maja jeden z dwóch bloków jądrowych w elektrowni Kozłoduj (1 000 MW mocy), w ramach corocznej konserwacji.

W związku z obniżkami cen ropy naftowej na światowych rynkach, największy dystrybutor w Bośni i Hercegowinie zniżył ceny gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych o 6,5% w 2Q br. Od początku rok. Oznacza to obniżkę o około 10%.

Europejskie koncerny przygotowują się do spełnienia celów klimatycznych UE na 2050 r. BP, Shell i Repsol przystosowują wewnętrzne plany. Shell zamierza do 2035 r. zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 20%.

Amerykański Exxon Mobil również pracuje nad technologiami niskoemisyjnymi, przy czym koncern zaznaczył, że zmniejszy swoje tegoroczne inwestycje zaplanowane o 30% (10 mld USD). Firma opóźni prace poszukiwawcze w pobliżu Cypru o rok. Stanowi to już kolejną, tym razem bezpośrednią przyczynę opóźnień w realizacji gazociągu EastMed.

W ostatnim okresie odnotowano ponowny spadek cen LNG w Azji do historycznego minimum. Ceny kontraktów miesięcznych na maj spadły o 20% do poziomu 2,30 USD/mmBtu. Rynek Azji w obecnym momencie charakteryzuje znaczna podaż przy bardzo niskim poziomie popytu. W pierwszym tygodniu kwietnia koncerny importujące LNG do Indii podniosły zarzuty siły wyższej uniemożliwiającej import surowca. Dodatkowy spadek importu LNG w Europie spowodowany koronowirusem doprowadził do globalnych spadków cen LNG. Handlowcy donoszą, że obecny eksport LNG z USA do Azji lub Europy nie jest aktualnie opłacalny. 3 kwietnia zapasy gazu w USA wzrosły do 3 bilionów stóp sześciennych – blisko o 20% więcej niż średnia pięcioletnia. W Chinach popyt stopniowo zaczyna wzrastać, z niektórych doniesień wynika, że Chiny udzielają zwolnień podatkowych dla firm eksportujących LNG.

Leave a Reply