Ceny gazu

Ceny gazu

Spadek średniego poziomu ceny gazu o 1 EUR/MWh.

W I połowie kwietnia ceny gazu spot dla opisywanych rynków wahały się w przedziale: 6,10 – 9,83 EUR/MWh (patrz tabela obok), a dla cen referencyjnych gazu 7,09 – 9,95 EUR/MWh (patrz wykres poniżej). Średnia cena gazu na rynku spot, w porównaniu do poprzedniego, spadła do poziomu 7,82 EUR/MWh. Różnica między średnią ceną gazu spot w Niemczech (7,56 EUR/MWh) i TGE (9,10 EUR/MWh) spadła do poziomu 1,54 EUR/MWh.

Ostatnie tygodnie to kontynuacja pandemicznego załamania, zamrożenia gospodarki oraz skrajnie pesymistyczne informacje, które nie miały odzwierciedlenia w notowaniach indeksów na rynkach kapitałowych. 6 kwietnia FED wyraził gotowość do niemal bezpośredniego zasilania w płynność firm z sektora niefinansowego. Podobny ruch został wykonany w Polsce. NBP za pośrednictwem banków komercyjnych wykorzystujących kredyty wekslowe ma zamiar wspomagać firmy w walce o płynność finansową. W konsekwencji rośnie zadłużenie firm. IEA oszacowała spadek popytu na rynku ropy na niemal 30 mln b/d, poprzednie oczekiwania wynosiły 9 mln b/d, dlatego decyzja OPEC++ i G20 rozczarowały rynek redukcją o ok. 10 mln b/d. G20 zadeklarowano wzrost zakupów ropy o ok. 3,3 mln b/d.

Notowania gazu ziemnego znalazły się w obszarze wsparcia ruchu spadkowego (stosując logikę kosztów utopionych względem kosztów marginalnych). Aktualnie cena oscyluje w granicach 7 EUR/MWh. Widoczne są wzmożone reakcje zakupowe po przebiciu tego poziomu od góry, które utrzymują cenę w okolicach opisywanego poziomu. Jego złamanie skierowałoby notowania w obszar, w którym trudno byłoby jednoznacznie wskazać fundamentalny poziom wsparcia. Szerszy komentarz zamieszczamy w sekcji News Rynek.

Leave a Reply