Czechy, Słowacja

Czechy, Słowacja

Spadek średnich cen gazu na rynku SPOT o 1,5 EUR/MWh.

Wzrost średniego poziomu cen na rynku Day-Ahead. Najniższą cenę 7,52 EUR/MWh odnotowano 11 kwietnia (poprzednio 7,39 EUR/MWh), zaś najwyższą 8,59 EUR/MWh w dniu 14 kwietnia (poprzednio 7,39 EUR/MWh). Średnia ważona cena w I połowie kwietnia wyniosła 7,99 EUR/MWh (w II poł. marca było to 8,45 EUR/MWh). Najwyższy poziom wolumenów odnotowano 2 kwietnia – 26 GWh (w II poł. marca, 25 GWh). Całkowity wolumen obrotu wyniósł 206 GWh.

Państwowy CEZ wystąpił o zgodę lokalizacyjną dla dwóch bloków jądrowych (łączna moc 2 400 MW) w elektrowni atomowej w Dukovanach. Rząd przewiduje uruchomienie pierwszego bloku 2036 r., czyli równolegle z upływem przydatności istniejących bloków.

ERU wskazało podmiotom objętym karami, które nałożył Urząd, na możliwość ubiegania się o odroczenie ich zapłaty. Wpisuje się to w politykę jednoczesnego wsparcia ze strony administracji dla przedsiębiorców oraz konsumentów, którą reprezentuje organ.

CEZ oferuje określonym grupom swoich klientów odroczenie terminów płatności, nawet do 3 miesięcy. Grupa oferuje także bezpłatne zasilanie rezerwowe określonym obiektom medycznym.

PKN Orlen poinformowało o ukończeniu głównej części inwestycji polietylenu w Czechach w rafinerii w Litvinovie (koszt inwestycji na poziomie 382 mln USD). Dzięki temu zwiększy się produkcja ciężkiego polietylenu z 320 do 470 tys. ton/rok.

Leave a Reply