Niemcy

Niemcy

Spadek średniej ceny gazu na rynku SPOT o 1 EUR/MWh. Postępuje proces łączenia rynków NCG i GASPOOL-a. Epidemia nie wpłynie na prace nad budową odnogi Nord Stream 2.

W I połowie kwietnia  br. ceny spot na NCG mieściły się w granicach: 7,37 – 7,99 EUR/MWh (poprzednio 7,81 – 9,84 EUR/MWh), a na GASPOOL 7,10 – 8,0 EUR/MWh (poprzednio 7,66 – 9,85 EUR/MWh). Zarówno na NCG i GASPOOL-u najwyższą cenę odnotowano 1 kwietnia, a najniższą na NCG w dniach 10 – 13 kwietnia, a na GASPOOL-u w dniu 6 kwietnia. Średnia cena dla Niemiec w I połowie kwietnia br. wyniosła 7,56 EUR/MWh (w II połowie marca br. wynosiła 8,55 EUR/MWh).

Bundesnetzagentur zatwierdziło nowy plan dystrybucji i wykupu przy użyciu instrumentów rynkowych dla przyszłego niemieckiego obszaru rynku gazu Trading Hub Europe (THE). Dzięki temu, na corocznej aukcji zdolności przesyłowych w dniu 6 lipca 2020 r. zostaną zaoferowana dodatkowe moce. Bundesnetzagentur umożliwiło stosowanie nowych, inteligentnych instrumentów rynkowych i testowanie ich skuteczności, które mają zwiększyć płynność rynku. Takie działania są niezbędne ze względu na prognozowane ograniczenie zdolności technicznych infrastruktury na połączeniu obu hubów. Techniczne ograniczenia potrwają prawdopodobnie do 2024/2025 r. Połączenie obu hubów w THE nastąpi z dniem 1 października 2021 r.

Gascade zapewnia, że prace nad budową magistrali EUGAL trwają zgodnie z planem i nie zostaną opóźnione ze względu na wirusa.

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Republiki Federalnej Niemiec poinformowało o rozpoczęciu naboru projektów finansowanych w ramach European Climate Initiative (EUKI). Dofinansowanie na jeden projekt sięga od 50 tys. EUR do 1 mln EUR.

W lipcu półroczną kadencję w UE sprawują Niemcy. Berlin planuje zaostrzenie polityki środowiskowej i energetycznej. Niemcom zależy na przyśpieszeniu prac nad redukcją emisji CO2. Sprzedaż obligacji emisyjnych ma zostać poszerzona na kolejne rynki. Wkrótce ma zostać także wprowadzona unijna strategia rozwoju energetyki wiatrowej oraz wodoru.

Uniper podpisał umowę kooperacyjną z Siemensem na produkcję i wykorzystanie wodoru. Uniper rozważa wykorzystanie wodorów w jednostkach opalanych gazem oraz produkcji zielonego wodoru z farm wiatrowych. W tym ostatnim kontekście spółki rozważają budowę stacji hydrolizy przy jedynej z farm wiatrowych. Spółka planuje wykorzystanie technologii power-to-gas. Według szacunków Niemcy tracą rocznie ok. 1,5 mld EUR na niewykorzystaniu energii wiatrowej, która nie może zostać przetransportowana z północy na południe kraju. Umowa zakłada również przekształcenie elektrowni węglowych, które miały zostać wygaszone do 2025 r. na zielone jednostki.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że fundusz inwestycyjny (PIF) Arabii Saudyjskiej nabył pakiet tracących na wartości akcji Equinora, o wartości 200 mln USD.

W związku ze spadkiem cen ropy naftowej, coraz więcej producentów decyduje się na szereg zwolnień, celem zachowania płynności finansowej na zbliżający się okres spadających cen.

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych PEGEZ

Leave a Reply