Rynek detaliczny gazu

Nowy pełnomocnik ds. przedsiębiorstw energetycznych. Nowa spółka obrotowa w Grupie Veolia.  Upadek HEG podsumowuje zły okres dla mniejszych sprzedawców gazu w Polsce, dużo firm wycofuje się z rynku gazu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzyma kompetencję do powoływania pełnomocnika ds. funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Z zarządzenia MAP wynika, że pełnomocnik będzie m.in. odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa działania i koordynację działań pomiędzy OSD i innymi przedsiębiorstwami nadzorowanymi przez MAP. Pełnomocnik będzie podlegał bezpośrednio Ministrowi Aktywów Państwowych. Ciągłe zmiany w systemie zarządzania energetyką nie wspierają stabilności funkcjonowania sektora.

1 kwietnia PGNiG stało się wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowo-odbiorczej w Kłajpedzie. Spółka dokonała już pierwszego przeładunku LNG z dwóch cystern na statek norweskiej CRYO Shipping AS. PGNiG będzie operowało stacją przeładunkową przez najbliższe 5 lat. Stacja jest wyposażona w 5 zbiorników o łącznej pojemności 5 tys. m3 LNG (2250 ton).

Agencja Fitch poinformowała, że mimo wygranej PGNiG w Trybunale Arbitrażowym w sporze przeciwko Gazpromowi, rating spółki pozostanie niezmieniony (BBB). DM BOŚ podwyższył rekomendację PGNiG ze „sprzedaj” do „trzymaj”. Prezes PGNiG stwierdził, że kompensacja kwoty 1,5 mld USD ze strony rosyjskiego giganta nie wpłynie na oferowane przez spółkę ceny gazu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zasądzona kwota zostanie przeznaczona w inwestycje m.in. w zakup nowych złóż.

Elektroniczne Biuro Obsługi (eBOK) Klienta PGNiG odnotowuje kolejne rekordowe wyniki umów zawieranych online. W marcu liczba ta wzrosła do 2700, co stanowi dziesięciokrotny wzrost względem lutego br. Z eBOK-a korzysta już 1,7 mln klientów, plus 0,9 mln z aplikacji mobilnej.

Do 6 maja klienci Hermes Group mogą zgłaszać wierzytelności w postępowaniu upadłościowym spółki.

Tauron poinformował o planach uruchomienia jeszcze w kwietniu br. bloku gazowego w Stalowej Woli – zgodnie z planem ma to nastąpić 24 kwietnia (opóźnienia wyniosły kilka lat). 

Grupa Veolia zapowiedziała utworzenie, jeszcze w tym roku, nowej spółki obrotu energią, odpowiedzialnej za sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Veolię oraz kontakty z klientami. Spółka powstanie z Veolii Energia Polska i Veolii Energia Warszawa. Spółka ma stanowić odpowiedź na zmiany w energetyce.

8 kwietnia Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacyjnych Energetyki (ACER) opublikowała czwarty raport z wdrożenia kodeksu dotyczącego bilansowania gazu w sieciach przesyłowych. Dokument opisuje dotychczasowe efekty działań podjętych w 15 obszarach bilansowania w ramach krótkoterminowych rynków gazu po zakończeniu stosowania tzw. środków tymczasowych. ACER stwierdziło, że niezbędne jest stworzenie transparentnego systemu bilansowania, który stymulowałby rozwój rynku produktów krótkoterminowych oraz ograniczyłby koszty bilansowania. W stosunku do poprzedniego roku gazowego odnotowano wzrost implementacji przepisów rozporządzenia 312/2014. Za najważniejsze należy wskazać: zaprzestanie stosowania środków tymczasowych przez Niemcy, Polskę (od 1 kwietnia), Szwecję, Litwę i Rumunię oraz postanowienie o dalszej kontynuacji stosowania platformy rynku bilansującego i opłaty niezbilansowania przez Słowację i Grecję. Jak informuje URE dla obszaru bilansowania SGT Jamał-Europa Zachodnia wszystkie instrumenty zostały wdrożone, niemniej ze względu na specyfikę tego obszaru niezbilansowanie w rozumieniu rozporządzenia 312/2014 nie występuje. W tym obszarze nie rozwinął się rynek produktów krótkoterminowych z kilku powodów: zawiera on niewiele punktów połączenia międzysystemowego oraz użytkowników i odbiorców końcowych, a nominacje są równe alokacjom.

Wraz z implementacją tzw. tarczy antykryzysowej wydłużono do 31 grudnia br. ważność świadectw terminowych, których ważność wygasa w okresie od 1 marca do 30 czerwca br. Oczekujemy na skutki regulacji ograniczających możliwość wstrzymania dostaw gazu na wypadek braku płatności, które mogą obciążyć finansowo dostawców gazu i energii. Stanowi to dla nich nowe wyzwanie w tak trudnych czasach redukcji zapotrzebowania.

Prezes URE opublikował nowe wartości wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła. Największą zmianę (spadek z 12% do poziomu 6%) odnotowano dla wskaźnika zmian jednostkowych kosztów stosowanych. URE ogłosiło również wyniki dodatkowych aukcji rynku mocy na dostawy w 2021 roku z dnia 18 marca br. Wśród nich odnotowano dwie niepotwierdzone jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania – Enspironu (wielkość obowiązku mocowego – 50 tys. MW) i PGNiGu Termiki (40 tys. MW).

30 kwietnia upływa termin składania do URE planów inwestycyjnych na lata 2023 – 2024.

Leave a Reply