Rynek hurtowy gazu

Rynek hurtowy gazu

Spadek średniej ceny gazu o 1,3 EUR/MWh. Znaczny wzrost obrotów na SIDC.

W analizowanym okresie, ceny na rynku RDNg wahały się w przedziale: 8,09 – 9,83 EUR/MWh (36,78 – 45 PLN/MWh). W poprzednio omawianym okresie ceny wynosiły 9,58 – 11,43 EUR/MWh (43,33 – 50,43 PLN/MWh). Najniższą cenę odnotowano 11 kwietnia, zaś najwyższą 2 kwietnia br. Średnia cena na rynku RDNg wyniosła 9,10 EUR/MWh (41,44 PLN/MWh), w poprzednio omawianym okresie wynosiła ona 10,42 EUR/MWh (47,24 PLN/MWh). Na RDBg ceny wahały się w przedziale: 36 – 46 PLN/MWh. Średnia cena ważona wyniosła 40,90 PLN/MWh, z kolei wolumen spadł znacznie do 279 GWh.

TGE podsumowało obroty za marzec br. Marcowy wolumen obrotu gazem wyniósł 14,83 TWh, co stanowi wzrost o 20% w skali r/r. Pod względem obrotów jest to najlepszy pierwszy kwartał w historii TGE. Wolumen obrotu na RTTG wyniósł 11,66 TWh, a na RDNg i RDBg 3,17 TWh (przy czym na RDNg 2,49 TWH a na RDBg 0,67 TWh). Średnia ważona na RDNiBg wyniosła 48,84 PLN/MWh. Stanowi to spadek o 3,1 PLN/MWh względem lutego br. Kontrakt GAS_BASE_Y-21 spadł o 4,5 PL do 69 PLN/MWh.

Od  listopada 2019 r. odnotowano znaczny wzrost obrotów na SIDC. Tylko na Węgrzech na HUPX (w okresie grudzień – luty) odnotowano 10-krotny wzrost obrotów do 76 tys., MWh, na OTE ośmiokrotny, do 400 tys. MWh, a na TGE 95 tys. MWh (w stosunku do 3 tys. MWh/miesiąc). Niedawno do SIDC dołączyły dwa nowe podmioty: Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej OKTE i SEPS (OSP) ze Słowacji.

Pod koniec marca utworzono Sekretariat Techniczny inicjatywy Trójmorza, którego zadaniem będzie przygotowanie październikowego szczytu w Tallinie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE

Leave a Reply